ELEKTRISCHE AUTO’S LADEN ZONDER PIEKBELASTING

Utrecht gaat goedkoper, duurzamer en sneller laden met flexibele tarieven van netbeheerder en slimme laadpalen

Op dinsdag 27 oktober wordt de driehonderdste Smart Solar Charging laadpaal geplaatst in Utrecht. Deze laadpalen kunnen elektrische voertuigen opladen met zonne- en windenergie. Project FLEET stuurt deze laadpunten zo aan dat elektrische auto’s op het beste moment opgeladen worden, voor netbeheerder, klimaat én autorijder. Dit levert vaste gebruikers voordeel op. Onder leiding van Utrecht Sustainability Institute werken Universiteit Utrecht en diverse partners de mogelijkheden van slim laden uit. Vanaf november start dit slimme laadsysteem in de praktijk. Utrecht zet hiermee de volgende stap richting een duurzame en betaalbare energietransitie.

Geparkeerde elektrische auto in Utrecht

Toekomstbestendige laadtechniek

Elektrisch rijden is in opmars. Deze groei zal leiden tot piekbelasting op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld wanneer wijkbewoners om zes uur ’s avonds tegelijk hun elektrische auto opladen. Het net uitbreiden lijkt de enige oplossing, maar dit is duur en ingrijpend. Driehonderd laadpalen in de stad Utrecht bieden een oplossing. Het project FLEET stoomt het energienetwerk klaar voor de toekomst door op te laden buiten de piekmomenten, met maximale inzet van zonne- en windenergie.

Het slimme laadsysteem gaat begin november 2020 van start op een tiental laadpalen in de wijk Lombok. De komende twee jaar wordt de laadtechniek geoptimaliseerd en uitgebreid naar driehonderd laadpunten in de gemeente Utrecht.

Piekbelasting vermijden, duurzamer rijden

Uniek aan FLEET is de actieve rol van de netbeheerder, die samen met de andere projectpartners de mogelijkheden van flexibele nettarieven onderzoekt voor de slimme laadpalen in Utrecht. Wanneer het net zwaar belast wordt en er weinig duurzame stroom is, zouden hogere tarieven gelden. Buiten die piekmomenten zijn er gunstige nettarieven.

Met de flexibele nettarieven test FLEET in hoeverre netbeheerders investeringen in netverzwaring kunnen verlagen. Het laadsysteem verlaagt de piekbelasting op het net en vermindert maatschappelijke kosten. De Smart Solar Charging laadpalen houden rekening met de wisselende tarieven van de netbeheerder en kiezen goedkope momenten om te laden. De laadsnelheid wordt hierop aangepast: langzaam als het druk is op het net, en extra snel buiten piekmomenten en als er veel goedkope zonnestroom of windstroom is. Wanneer autorijders toch sneller willen laden tijdens spitsuren, dan kunnen zij dit op elk gewenst moment activeren via een QR-code op het laadpunt.

Het slimme laadsysteem levert voordeel op voor elektrische rijders. De laadpunten laden de auto’s namelijk duurzamer op, met de kracht van zon en wind. Dit gebeurt vaak op momenten dat deze stroom goedkoper beschikbaar is. Daarvan profiteren de vaste gebruikers van de Smart Solar Charging laadpalen.

Samenwerking

FLEET is een volgende stap in de ontwikkeling van het duurzame energiesysteem Smart Solar Charging. Binnen FLEET werken We Drive Solar, Stedin, Stichting ElaadNL, Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute de mogelijkheden van slim laden verder uit. FLEET wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.