Eerste leerstoel mensenrechteneducatie in Nederland

Sinds 1 januari heeft Nederland voor het eerst een hoogleraar mensenrechteneducatie, aan de Universiteit Utrecht. Dit is nodig omdat al jaren uit onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren minder weten over mensenrechten dan anderen in Europa.

De Carla Atzema-Looman Leerstoel Mensenrechteneducatie, met bijzondere aandacht voor vrouwenrechten, is geïnitieerd en gefinancierd door de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao met ruim 3.200 leden.

Zij zijn onderdeel van Soroptimist International, de grootste serviceorganisatie van vrouwen, die zich wereldwijd inzet voor de positieversterking van vrouwen en meisjes en het bevorderen van mensenrechten. De erfenis van Soroptimist Carla Atzeman-Looman, destijds hoofd maatschappelijke werk en adviseur van de Raad van Bestuur van Heineken maakt deze unieke leerstoel mogelijk. 

Felisa Tibbitts

De eerste hoogleraar mensenrechteneducatie in Nederland wordt Felisa Tibbitts, oprichtster van de human rights education associates en internationaal erkend expert op dit gebied. Ze is op dit moment verbonden aan Columbia University’s Teachers College.  Zij krijgt mensenrechtenstad Utrecht en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) als basis, maar gaat ook nauw samenwerken met University College Roosevelt (UCR).

UCR is het internationale university college van de Universiteit Utrecht in Middelburg. Net als Utrecht is Middelburg een mensenrechtenstad, en de plaats waar de Four Freedoms Awards uitgereikt worden. Het gedachtegoed van de Roosevelt familie (zij stonden aan de wieg van de Four Freedoms en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) is een belangrijke pijler op UCR.

Professor Tibbitts ziet haar aanstelling als een unieke kans om mensenrechteneducatie in Nederland een impuls te geven:

Het is geweldig dat de Universiteit Utrecht, het University College Roosevelt en de Soroptimisten deze leerstoel mogelijk maken. Ik verheug mij erop om de kring van onderwijzers en activisten rondom mensenrechteneducatie in Nederland te versterken. Onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van de kennis, houding en het gedrag die de waardigheid van ieder mens beschermen. Ik verheug mij erop om samen met Nederlandse collega’s het begrip en de effectieve implementatie van mensenrechteneducatie in Nederland en daarbuiten te vergroten.