Een geslaagde avond over verantwoord fokken

Het symposium Gezond Gefokt

Een geslaagde avond met een zaal vol fokkers en dierenartsen. Het Expertisecentrum Genetica organiseerde gisteren voor het eerst sinds lange tijd weer het symposium Gezond Gefokt bij de faculteit Diergeneeskunde. Fokkers en dierenartsen kregen hier meer te horen over de laatste ontwikkelingen in het verantwoord fokken van honden en katten.

Een zaal vol fokkers en dierenartsen, allen geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen in het verantwoord fokken van honden en katten.

Specialist cardiologie drs. Alma Hulsman vertelde over de mogelijkheden voor screening op erfelijke hartaandoeningen. Zij gaf het belang aan van het zo vroeg mogelijk diagnosticeren van een aangeboren hartaandoening bij jonge dieren. Hulsman: “Wanneer tijdig een behandeling kan worden ingesteld komt dat de prognose ten goede. Het is de wens om op korte termijn te starten met het opstellen van een screeningsbeleid op maat. Uiteindelijk willen we per ras en ziekten richtlijnen opstellen. Dit is een grote stap vooruit in de gezondheid van onze gezelschapsdieren.”

Met behulp van nieuwe DNA-technieken proberen we ziektebeelden bij honden met erfelijke hartaandoeningen beter te begrijpen.

Frank van Steenbeek

Op zoek naar de speld

Als geneticus kon dr. Frank van Steenbeek dit beamen. Met zijn onderzoek probeert hij ziektebeelden bij honden met erfelijke hartaandoeningen beter te begrijpen. Met behulp van nieuwe DNA-technieken gaat hij op zoek naar de DNA-mutaties die ten grondslag liggen aan de ziekten. Het is een zoektocht naar die ene speld in de hooiberg. Een van de hartaandoeningen waar hij naar kijkt is dilaterende cardiomyopathie (DCM). DCM is een hartspierziekte die met enige regelmaat voorkomt bij honden. Het hart van de hond is vergroot en pompt daardoor minder goed. Met DNA-onderzoek probeert hij de gebieden te zoeken in het DNA van honden die voor deze kwaal zorgen.

Van Steenbeek: “Veel ziekten die we bij dieren zien, komen ook voor bij mensen. Het zou mooi zijn als de resultaten van ons onderzoek ook kunnen bijdragen aan het beter begrijpen van hartspierziekten bij mensen”. Een eerste stap is al gezet. Een mutatie in het DNA van Dobermanns met DCM is ook aangetroffen in het DNA van een aantal mensen met dezelfde ziekte.

  • Bezoekers van het symposium Gezond Gefokt
  • Prof. dr. Debbie Jaarsma opent het symposium met een welkomstwoord
  • Een zaal vol fokkers en dierenartsen, allen geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen in het verantwoord fokken van honden en katten.
  • dr. Hille Fieten aan het woord tijdens het symposium Gezond Gefokt
  • dr. Frank van Steenbeek vertelt over nieuwe DNA-technieken die helpen DNA-mutaties te vinden die ten grondslag liggen aan de ziekten
  • prof. dr. Hans Kooistra is de voorzitter van het symposium Gezond Gefokt
Fotografie: Bas van Hattum

Symposium Gezond Gefokt

Met het symposium Gezond Gefokt wil het Expertisecentrum Genetica kennis delen over de laatste ontwikkelingen in het verantwoord fokken van honden en katten. Volgend jaar vindt er weer een nieuw symposium plaats. Houd daarom onze website in de gaten voor meer informatie.

Heeft u vragen over of aan het Expertisecentrum Genetica? Neem dan contact met ons op via ecgg@uu.nl.

Cardioscreening

In het Universitair Dierenziekenhuis kunt u honden of katten laten screenen op erfelijke hartziekten. Bijvoorbeeld omdat u wilt fokken met het dier, of ter controle van de pups of kittens voordat ze naar hun nieuwe eigenaar gaan. Bent u eigenaar van een rasdier waarbij een verhoogd risico is op erfelijke hartziekten? Dan kan het ook verstandig zijn uw dier op regelmatige basis te laten screenen.

Meer informatie