29 juni 2012

Bert Hogenkamp, Sonja de Leeuw en Huub Wijfjes (red.)

Een eeuw van beeld en geluid

De twintigste eeuw was een eeuw vol beeld en geluid. Niet alleen hoorde men geluiden die nog nooit waren gehoord maar het gebeurde via de radio ook op ongekende schaal. Televisie voegde daar nog eens een enorme hoeveelheid bewegend beeld aan toe. ‘Een eeuw van beeld en geluid’ plaatst radio en televisie in een cultureel-maatschappelijke context.

Wat was de invloed van de audiovisuele vloedgolf die de twintigste eeuw overspoelde? Op het gedrag van mensen, op hun denken en hun gevoel? En wat betekenen technologische doorbraken als internet en de digitale media? Een eeuw van beeld en geluidgeeft daarop een antwoord.

Auteurs

  • dr. Andreas Fickers (Universiteit Maastricht)
  • prof. dr. Bert Hogenkamp (Vrije Universiteit, Amsterdam)
  • prof. dr. Sonja de Leeuw (Universiteit Utrecht)
  • dr. Eggo Müller (Universiteit Utrecht)
  • prof. dr. Huub Wijfjes (Universiteit van Amsterdam / Rijksuniversiteit Groningen)

Bijzondere samenwerking

Een eeuw van beeld en geluid is een uitgave van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en is mogelijk gemaakt door het project Beelden voor de Toekomst en het Prins Bernard Cultuurfonds. De publicatie is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen Beeld en Geluid en vijf universiteiten: Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Deze samenwerking in onderzoek is inmiddels vastgelegd in een convenant.

Titel: Een eeuw van beeld en geluid. Cultuurgeschiedenis van radio en televisie in Nederland 
Auteurs: Bert Hogenkamp, Sonja de Leeuw en Huub Wijfjes (red.) 
Uitgever: Nederlands instituut voor Beeld en Geluid, 2012 
ISBN: 9789077806135