Edwin Pos genomineerd voor New Scientist Wetenschapstalent 2021

Verkiezing van het grootste wetenschappelijke talent van Nederland en Vlaanderen

Edwin Pos is een van de drie genomineerden voor de verkiezing van het grootste wetenschappelijke talent van Nederland en Vlaanderen door het tijdschrift New Scientist. Pos is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Ecologie en Biodiversiteit en wetenschappelijk directeur Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht. 

Edwin Pos in de Botanische Tuinen

“Het ene moment verzamelt hij als een soort Indiana Jones gegevens over zeldzame soorten tijdens avontuurlijke expedities diep in het Amazoneregenwoud” aldus New Scientist. “Het andere moment kraakt hij complexe wiskundige benaderingen uit de hoek van de statistische mechanica, chaostheorie en informatie-entropie om de verzamelde gegevens te interpreteren. Pos breekt met klassieke benaderingen in de ecologie en probeert met nieuwe methoden een beter begrip te kweken van de dynamiek van biodiversiteit.” 

Uitdagingen

Pos is blij met de nominatie. Alle aandacht voor zijn onderzoeksterrein is immers meegenomen. “Na meer dan 150 jaar ecologisch onderzoek staan we nog steeds voor uitdagingen om te begrijpen hoe ecosystemen functioneren, laat staan hoe we toekomstige veranderingen in het licht van klimaatverandering kunnen voorspellen.” Een deel van deze uitdagingen komt volgens Pos voort uit de schaal waarop we deze dynamiek moeten begrijpen, maar ook uit de enorme complexiteit van deze systemen.

Disciplines combineren

Volgens Pos is het cruciaal bij het onderzoek multidisciplinair te werk te gaan. Utrecht heeft op dat punt een sterke track record. “Door benaderingen uit meerdere disciplines te combineren, zoals ecologie en evolutie, informatietheorie, natuurkunde en wiskunde, probeer ik de ecologische gereedschapskist uit te breiden. Zo kunnen we hopelijk nauwkeurige voorspellingen maken van de dynamiek van ecosystemen.”

Mijn werk is behoorlijk theoretisch en lijkt misschien wel een wat ver van je bed show met expedities in de Amazone, maar de kennis die we opdoen is ook ontzettend belangrijk voor Nederland en de regio Utrecht.

Internationaal is Pos betrokken bij twee grootschalige datanetwerken: het Amazonian Tree Diversity Network (een verzameling van meer dan 2100 hectare aan bosinventarisatie) en het Nutrient Network (een wereldwijd samenwerkingsnetwerk van meer dan 100 graslandlocaties). 

Ver van je bed én heel Utrechts

“Mijn werk is behoorlijk theoretisch en lijkt misschien wel een wat ver van je bed show met expedities in de Amazone, maar de kennis die we opdoen is ook ontzettend belangrijk voor Nederland en de regio Utrecht. Door ecosystemen beter te begrijpen kunnen we bijvoorbeeld ook veel beter natuur behouden of herstellen. Moeten we inzetten op het behouden van bijzondere gebieden? Of moeten we meer inzetten op het verbinden van gebieden? Dit zijn vragen waar ik mij mee bezig houdt en die dus lokaal, regionaal maar ook mondiaal een impact kunnen hebben."

In de Botanische Tuinen kunnen we onze kennis overbrengen op een breed publiek. En dat is heel belangrijk om bewustzijn te genereren.

"Als wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht ben ik bovendien in de gelegenheid om naast mijn eigen onderzoek ook lokaal het netwerk te ondersteunen en in samenwerking te kijken hoe we deze kennis in kunnen zetten; van projecten in graslanden tot het meedenken in de gebiedsontwikkeling van het Utrecht Science park. In de Botanische Tuinen kunnen we bovendien onze kennis overbrengen op een breed publiek. En dat is heel belangrijk om bewustzijn te genereren.”

Verkiezing Wetenschapstalent van het Jaar

New Scientist organiseert jaarlijks de Wetenschapstalent verkiezing. Van dinsdag 20 april tot maandag 3 mei kon door het publiek gestemd worden. Uit de vijf talenten met de meeste stemmen koos de jury een nummer een, twee en drie. De juryvoorzitters zijn dit jaar deeltjesfysicus Jorgen D’Hondt en directeur van het Rathenau Instituut Melanie Peters. De andere juryleden zijn Jeroen de Ridder (voorzitter De Jonge Akademie in Nederland), Sylvia Wenmackers (covoorzitter Jonge Academie in Vlaanderen) en Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist). De jury let bij de beoordeling onder meer op de impact van het onderzoek, de originaliteit ervan en de mate waarin de onderzoeker het onder de aandacht weet te brengen bij het brede publiek. Op 10 juni is de uitslag. Het feestelijke evenement vanuit de Balie in Amsterdam is via een gratis livestream te volgen.