Drie ERC Starting Grants uitgereikt aan Geowetenschappers van de UU

Vandaag is bekend gemaakt dat drie Geowetenschappers van de Universiteit Utrecht een ERC (European Research Council) Starting Grant hebben ontvangen. Dr. Rakhyun E. Kim, dr. James Patterson en dr. Yanliu Lin krijgen elk anderhalf miljoen om hun onderzoek de komende vijf jaar uit te kunnen voeren. Van de 42 in Nederland uitgereikte subsidies haalde de Universiteit Utrecht er zes binnen.

De ERC Starting Grant maakt het voor jonge onderzoekers in Europa mogelijk hun talent en nieuwsgierigheid toe te passen in hun onderzoeksprojecten. De onderwerpen van deze projecten lopen uiteen van de maatschappelijke reactie op klimaatbeleid tot samenwerkingsplanning in China. Hier zetten we de drie laureaten uiteen.


Waarom accepteren samenlevingen soms kostbare klimaatactie voor het grotere belang, terwijl ze op andere momenten die acties tegenwerken en verwerpen?

Climate Backlash: Contentious Reactions to Policy Action (BACKLASH)

De groeiende vraag naar ambitieuze maatregelen op het gebied van klimaatverandering vormt een uitdaging voor bestuursorganen, omdat dergelijke maatregelen backlash kunnen veroorzaken. Waarom accepteren samenlevingen soms kostbare klimaatacties voor het grotere belang, terwijl ze op andere momenten die acties tegenwerken en verwerpen? Dit project bestudeert reacties op klimaatbeleid door casussen van geavanceerde industrielanden te onderzoeken. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren om interdisciplinaire, dynamische vraagstukken over controversiële beleidskwesties aan te pakken.


Met meer dan 800 actieve milieuverdragen is de omvang en complexiteit van het verschuiven van milieuproblemen ernstig, en zal naar verwachting toenemen.

Problem-Shifting between International Environmental Treaty Regimes: Causes, Consequences, and Solutions (ProblemShifting)

De wereldwijde inspanningen om het milieuprobleem op te lossen, creëren ook nieuwe problemen. Met meer dan 800 actieve milieuverdragen is de omvang en complexiteit van het verschuiven van milieuproblemen ernstig, en zal naar verwachting toenemen. Dit project gaat in op waarom probleemverschuivingen plaatsvinden tussen verdragen, en onderzoekt systemische effecten via een nieuwe methode. Daarnaast biedt het project innovatieve bestuursoplossingen die ervoor zorgen dat onze wereldwijde milieuinspanningen bijdragen tot een netto positief effect.


Het internet is een invloedrijk platform dat mogelijkheden biedt voor interacties tussen burgers en overheden.

Collaborative Planning in China: Authoritarian Institutions, New Media, Power Relations, and Public Spheres

Om belangenconflicten bij stadsvernieuwing en milieubeheer aan te pakken, is onlangs in China samenwerkingsplanning ontstaan. Het internet is een invloedrijk platform dat mogelijkheden biedt voor interacties tussen burgers en overheden. In dit ERC project gaat Lin de samenwerkingsplanning in China onderzoeken en identificeren waar uitdagingen liggen. Bijvoorbeeld in aannames over instituten, machtsverhoudingen, en publieke sferen. De samenwerkingsplanning kan hierdoor opnieuw worden geconceptualiseerd, om deze in autoritaire contexten te passen.