De positieve effecten van een huisdier

Leidsch Dagblad

Het is wetenschappelijk bewezen dat er een relatie bestaat tussen de gezondheid van mens en dier. Maar, er is meer tussen hemel en aarde: ook het gelukkig zijn, is een belangrijke norm. Het wereldwijde platform One Welfare zet zich tegelijkertijd in voor het welzijn van dieren en het welzijn van de mens. De Nederlandse gezondheidspsycholoog Nienke Endenburg van Faculteit Diergeneeskunde Utrecht draagt dit platform een warm hart toe.

Nienke Endenburg rolt van het ene onderzoek in het andere. Op dit moment buigt de psycholoog zich over de vraag hoe hulphonden de kwaliteit van leven van veteranen met een posttraumatischestressstoornis (PTSS) kunnen vergroten. Dit neemt niet weg dat haar vorige project, ’Samen oud, samen wel’, ook haar volle aandacht heeft. „One Welfare gaat over de relatie tussen het welzijn van mensen en dieren in interactie met hun omgeving. We werken aan verschillende projecten. We kijken hoe dieren het welzijn van mensen positief kunnen beïnvloeden. Tegelijkertijd verliezen we het welzijn van het dier niet uit het oog.” Endenburg verbaast zich elke dag over het wegcijferen van het welzijn van dieren. „Als vader of moeder naar een verzorgingstehuis moet, gaat de kat vaak naar het asiel. Nederland kent ruim drie miljoen katten en een dikke anderhalf miljoen honden. Als we daar de vogels, konijnen en cavia’s bij optellen komt ons land uit op bijna dertig miljoen huisdieren. Niet iedereen heeft iets met huisdieren en dat is geen probleem. Als je huisdieren niet leuk vindt, is het beter voor het welzijn van het dier om er geen te nemen. Er zijn veel onderzoeken geweest naar de relatie tussen huisdier en senioren. Veel analyses leiden tot de conclusie dat een gezelschapsdier een positieve invloed kunnen hebben op zowel de fysieke als mentale gezondheid van ouderen. Het hebben van een huisdier en daarvoor moeten zorgen, zelfs als de persoon niet meer zelfstandig kan wonen, wordt ervaren als een enorme verrijking.”

Het volledige artikel is verschenen in Leidsch Dagblad op 29 augustus.