25 mei 2018

De internationale conferentie wetenschapscommunicatie komt in 2022 naar Nederland

Begin april bezocht Liesbeth de Bakker, docent Wetenschapscommunicatie aan het Freudenthal Instituut, de twee-jaarlijkse wetenschappelijke conferentie over wetenschaps- en technologiecommunicatie (PCST) in Nieuw Zeeland. De focus van de conferentie lag dit keer op ‘Science, Society and Stories’ en onderwerpen zoals social media, effectief communiceren, en hoe nieuwe doelgroepen te bereiken stonden hoog op de agenda. Liesbeth presenteerde het onderzoek van twee van onze masterstudenten over de ‘representatie van synthetische biologie in de Nederlandse media’. Ook organiseerde ze een rondetafeldiscussie over innovaties in de wetenschapscommunicatie die communicatoren ondersteunen bij de dialoog over wetenschap met het publiek.

Extra bijzonder is dat Liesbeth, samen met twee collega’s van andere Nederlandse universiteiten, het wetenschappelijke committee van de PCST heeft weten te overtuigen dat de conferentie in 2022 naar Nederland moet komen. Het gehonoreerde voorstel is bijzonder omdat we met alle universiteiten in Nederland die een science communication master opleiding hebben, gezamenlijk deze conferentie gaan organiseren en vormgeven. Thema van de conferentie zal zijn: Creating common ground. De focus zal sterk liggen op samenwerken, co-creëren en participeren in de wetenschapscommunicatie. Naast de bekende lezingen en presentaties, zal er veel ruimte zijn voor andere, meer open en participatieve samenwerkingsvormen. We willen samen werken aan oplossingen voor scicom uitdagingen; kennis uitwisselen over trends en topics in dialoog met elkaar. Naast de onderzoekswereld zal er veel ruimte zijn voor de mensen van de werkvloer, zoals journalisten, museummedewerkers en beleidsmakers. Samen hopen we er in Rotterdam over 4 jaar een succes van te gaan maken.