“De grootste impact hebben we met de mensen die we opleiden”

Het College van Bestuur heeft Harold Bok per 1 januari 2024 benoemd tot hoogleraar Educational Scholarship in Veterinary Medicine bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. De leerstoel slaat een brug tussen onderwijstheorie en actuele vraagstukken vanuit de onderwijspraktijk. Bok is ook vice-decaan Onderwijs bij de faculteit.

Wat betekent deze benoeming voor jou?

“Ik zie deze benoeming als een belangrijke erkenning van het belang om op een wetenschappelijke manier naar het diergeneeskundig onderwijs te kijken. Welke onderwijsmethode werkt voor wie en onder welke omstandigheden, en waarom werkt het dan wel of niet? Dit zijn belangrijke vragen die we onszelf moeten blijven stellen. Ik vind het daarbij essentieel dat dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere disciplines en betrokken partijen zowel binnen de faculteit als daarbuiten.”

Waarom is dat zo belangrijk?

“De grootste impact die wij als universiteit hebben, is met de mensen die we opleiden. Gelukkig is onze faculteit hiervan goed doordrongen. We willen onderwijs – naast onderzoek en patiëntenzorg – dus ook echt de waardering en aandacht geven die het verdient. Hier hoort ook bij dat we onze wetenschappelijke attitude en instrumentarium benutten om het onderwijs te verbeteren. We gaan immers voor de beste kwaliteit en de beste inzet van schaarse middelen.”

Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

“Voor mij is Team Science een belangrijk vertrekpunt. Alleen door interdisciplinaire samenwerking gaat het ons lukken om verder te komen met de uitdagingen waar we in het onderwijs voor staan en de brug te slaan tussen onderwijstheorie en praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over selectiemethodieken, de herziening van curricula van de beide diergeneeskunde-opleidingen of de implementatie van de bacheloropleiding Zorg, Gezondheid en Samenleving.”

Aan wat voor soort onderwijsinnovaties moeten we denken?

“De komende tijd wordt er in interdisciplinaire teams onder andere onderzoek gedaan naar de begeleiding en toetsing van coassistenten, het duurzaam verbeteren van studentenwelzijn, het optimaliseren van het aanleren van klinische vaardigheden, en het gebruik van learning analytics ter ondersteuning en bevordering van het leren en doceren in de kliniek. Ik kijk er naar uit om de inzichten uit deze onderzoeken toe te passen in de praktijk en ben vereerd dat ik als hoogleraar een bijdrage kan leveren aan de opleiding van toekomstige dierenartsen. Zodat onze studenten het allerbeste uit zichzelf kunnen halen en na de studie kunnen floreren in de veterinaire praktijk.”