23 mei 2019

Criminoloog Daan van Uhm in National Geographic over groene georganiseerde misdaad

Daan van Uhm in National Geographic

Daan van Uhm, criminoloog aan de Universiteit Utrecht, staat deze maand in het blad National Geographic in een rubriek over talentvolle onderzoekers. Hij vertelt over zijn veldwerk in onder meer Colombia naar georganiseerde misdaad, houtkap en goud. 

Van Uhm is verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht en is gepromoveerd op illegale handel in beschermde diersoorten.

Hij vertelt in National Geographic onder meer: "In mijn huidige onderzoek probeer ik erachter te komen hoe en waarom georganiseerde misdaad verschuift richting groene criminaliteit.Ik kijk daarbij naar drie gebieden: het Congobekken, de Gouden Driehoek in Zuidoost-Azië en de Darién, het grensgebied tussen Panama en Colombia. Daar doe ik veldonderzoek naar de dynamiek en gedeelde belangen tussen criminelen, overheden en bevolking."