Coronacrisis kans voor emancipatie in Nederland

Vaders blijken tijdens de crisis meer te zorgen voor hun kinderen

Vaders zijn gedurende de coronacrisis meer gaan zorgen voor hun kinderen. Dat stellen sociologen Mara Yerkes en Chantal Remery van de Universiteit Utrecht. Samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit voeren zij het onderzoek COGIS-NL uit, een onderzoek dat de gendergelijkheid gedurende de coronacrisis onder de loep neemt. Yerkes: “In april, tijdens de lockdown, gaf 22% van de vaders al aan dat zij meer zijn gaan zorgen voor hun kinderen dan vóór de coronacrisis. In juni zegt 31% van de vaders meer te zijn gaan zorgen voor de kinderen dan dat zij voor corona deden.”

vader voedt kind

Die stijging betekent niet dat de zorg voor kinderen tussen vaders en moeders nu gelijk is verdeeld. Yerkes: “Moeders deden en doen hier nog altijd meer in. Onder de ouders die in juni zeiden meer uren te zijn gaan zorgen dan voor de coronacrisis, komen vaders uit op 10,5 uur extra. Moeders op 14,3 uur.” De ouders gaven in juni aan redelijk tevreden te zijn over deze verdeling. “Vaders geven de huidige verdeling van de zorgtaken een 7,4, moeders een 7,1.”

Combineren werk en zorg

Yerkes en haar collega’s vroegen ouders ook hoe zij het combineren van zorg en werk ervoeren. “Heb je kinderen op zowel de basis- als middelbare school? Dan was het combineren van werk en zorg moeilijker in juni dan voor ouders met kinderen alleen op de basisschool.” In april hadden juist ouders met enkel kinderen op de basisschool de grootste moeite om werk en zorg te combineren. “Dit verschil kan komen doordat dat basisscholen, in tegenstelling tot de middelbare scholen, helemaal opengingen in juni.”
Werknemers zonder kinderen onder de 18 thuis melden in juni twee keer zo vaak moeite te hebben met het combineren van werk met zorg en ondersteuning voor mensen om zich heen (21% in juni, tegenover 10% voor de coronacrisis).

40% van de moeders geeft aan nog altijd een hogere werkdruk te ervaren.

Hogere werkdruk

De onderzoekers keken ook naar de ervaren werkdruk van de ouders. Yerkes: “Tijdens onze eerste meetronde in april zei 39% van de moeders een hogere werkdruk te ervaren dan voor de coronacrisis. Dat blijkt in juni, waar we onze laatste gegevens op baseren, niet te zijn verbeterd, ondanks de volledig heropening van basisscholen en kinderdagverblijven: 40% van de moeders geeft aan nog altijd een hogere werkdruk te ervaren.” Bij vaders constateerden de onderzoekers wel een daling: in april ervoer 31% van hen een hogere werkdruk dan voor corona, in juni 26%.

Impact corona op werk, zorg en welzijn

De onderzoekers van COGIS-NL (COVID Gender (In)equality Survey Netherlands) schreven een (tweede) policy paper, waarin zij hun belangrijkste onderzoeksbevindingen over de periode juni 2020 uiteenzetten. Ze keken naar de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen op het terrein van werk, zorg en welzijn. In hun paper geven de onderzoekers antwoorden op vragen als: Hoe is de verdeling van de huishoudelijke taken tussen man en vrouw? En hoe tevreden zijn partners met hun relatie tijdens de coronacrisis?