12 oktober 2017

Corine Vis gepromoveerd

Op 11 september jl. heeft de promotie plaatsgevonden van buitenpromovenda Corine Vis, met Wilmad Kuiper in de rol van promotor en Nienke Nieveen (SLO/TUE) en Jan Berkvens (UNESCO) als copromotoren. Het proefschrift (een monografie) heeft als titel Strengthening local curricular capacity in international development cooperation. Het gaat over een door de Nederlandse UNESCO-commissie en SLO geïnitieerd/gesponsord ontwerponderzoek dat is uitgevoerd in de periode 2013 - 2016. Het onderzoek richtte zich op de kenmerken van (een raamwerk voor) een benadering voor duurzame curriculumontwikkeling in een internationale ontwikkelingscontext. Kernpunt in de benadering is de focus op systemische, curriculaire capaciteitsontwikkeling bij lokale betrokkenen. Het raamwerk omvat een aantal heuristieken daarvoor. Als onderdeel van het ontwerponderzoek zijn validerende gevalsstudies uitgevoerd in Mozambique, Sint Eustatius en Uganda. De vragen van de oppositie gingen vooral over de heuristieken. Onder meer werd benadrukt dat de heuristieken ook relevant zijn voor curriculumvernieuwingen in ons eigen land (Curriclum.nu). Interesse in een exemplaar van het proefschrift, gedrukt of digitaal? Neem dan contact op met Wilmad Kuiper (w.kuiper@uu.nl).