Convenant ‘Bouwen aan een Gezonde Wijk’ getekend voor Cartesius Utrecht

Tijdens de symbolische start van de bouw van 770 woningen in Cartesius Utrecht op 11 juli j.l. is het convenant “Bouwen aan een Gezonde Wijk” getekend voor Cartesius Utrecht. Partners uit de wetenschap, het bedrijfsleven én overheid bundelen hun krachten om in te spelen op de toenemende zorgkosten, de grote druk op de gezondheidszorg en de toenemende focus op preventieve zorg.

Utrechtse partners monitoren interventies

Het convenant legt de fundering voor een samenwerking met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Zij zullen als partners van het kennisnetwerk Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) monitoren hoe interventies in de gebouwde omgeving en innovaties in de zorginrichting de gezondheid van bewoners positief beïnvloeden.

Door de lessons learned uit dit Living Lab mee te nemen bij de ontwikkeling van andere Living Labs, zullen de Utrechtse partners toewerken naar ‘evidence-based’ (datagedreven) ontwerpprincipes voor Gezond Stedelijk Leven in de stad en omliggend gebied.

Lees meer over dit convenant en de proeftuin via www.Cartesius-Utrecht.nl