Consortium onderzoekt verband COVID-19 en verlies reukvermogen

Geuronderzoekers Ilja Croijmans en Jasper de Groot van de Universiteit Utrecht vormen met ongeveer 600 wetenschappers en andere professionals een wereldwijd consortium om de link tussen COVID-19 en reuk- en smaakverlies te onderzoeken. Croijmans: “Mogelijk zijn reuk- en smaakverlies vroege indicatoren van COVID-19. Bij COVID-19 komen deze symptomen mogelijk vaker voor en zijn ze ernstiger dan bij een normale griep.” Namens het consortium roepen Croijmans en De Groot mensen die mogelijk met COVID-19 besmet zijn en/of reuk/smaakverlies ervaren op om een online vragenlijst in te vullen over hun klachten.

Patiënten met COVID-19 en hun artsen melden regelmatig dat patiënten een snel beginnend reuk- en smaakverlies ervaren, zelfs in afwezigheid van andere klachten. Gezondheidsorganisaties over de hele wereld hebben hierdoor reuk- en smaakverlies als mogelijk symptoom van COVID-19 erkend. Om te kijken of er wetenschappelijk bewijs is voor het verband tussen COVID-19 en reuk- en smaakverlies hebben onderzoekers uit ruim 50 landen zich verenigd in het Global Consortium of Chemosensory Researchers (GCCR).

De groep bestaat uit meer dan 600 clinici, neurobiologen, datawetenschappers, cognitieve wetenschappers, sensorische onderzoekers en technici.

Verspreiding voorkomen

Met Croijmans en De Groot maakt de Universiteit Utrecht deel uit van deze groep van meer dan 600 clinici, neurobiologen, datawetenschappers, cognitieve wetenschappers, sensorische onderzoekers en technici. De GCCR zal gebruikmaken van gegevens die zijn verzameld in een wereldwijd onderzoek om te ontrafelen of reuk- en smaakverlies een betrouwbaar en vroeg waarschuwingssignaal kan zijn voor COVID-19. Als dat zo is, kan informatie over reuk- en smaakverlies worden gebruikt om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, bijvoorbeeld door het bevorderen van zelfisolatie. Het onderzoek is momenteel toegankelijk via de website van het GCCR, waar de vragenlijst inmiddels in meer dan tien talen (inclusief Nederlands) beschikbaar is.

Naast het initiatief van GCCR is er nog een initiatief waarbij de relatie tussen COVID-19 en het verlies van reukvermogen wordt onderzocht, een initiatief waarbij hoogleraar Monique Smeets is betrokken. Participeren kan via smelltracker.org.