Circulariteit is het uitgangspunt voor de ontmanteling van MGB

Martinus G. de Bruingebouw

Het Martinus G. de Bruingebouw is sinds 1965 onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde op het huidige Utrecht Science Park. Het gebouw moet in 2025/2026 worden ontmanteld. De faculteit krijgt namelijk een nieuw en duurzaam faculteitsgebouw op de plek van het Martinus G. de Bruingebouw (MGB). Maar wat kunnen we nog met het huidige gebouw? Om daar achter te komen wordt het gebouw aangeboden op de Gebouwenmarktplaats.

Hoogwaardig hergebruik van een gebouw

Vanwege het recente (ver)bouwjaar van veel bouwproducten leent MGB zich er buitengewoon goed voor om grote delen te hergebruiken. Daarom onderzoeken we de haalbaarheid van het integreren van bestaande materialen en producten uit Martinus G. de Bruingebouw in andere bouwprojecten. Daar stopt onze ambitie niet.

We willen geen tijd verliezen en de kans op hoogwaardig hergebruik vergroten. Vanuit onze publieke rol als universiteit dragen we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid in het vormgeven van een duurzame samenleving. Daarom bieden wij het MGB aan op de Gebouwenmarktplaats. Ondersteund door een grootschalige campagne brengen wij het gebouw daarmee onder de aandacht bij architecten en ontwikkelende partijen die op basis van het MGB een nieuw gebouw ontwerpen en ontwikkelen. Deze unieke aanpak moet leiden tot hoogwaardig hergebruik van grote bouwdelen en constructie-elementen uit Martinus G. de Bruingebouw.

Van lineair naar circulair

De bouwsector in Nederland rust momenteel nog grotendeels op een lineair systeem, wat op de lange termijn onhoudbaar is. Simpel gezegd: in een lineair proces delven we grondstoffen uit de aarde, we gebruiken ze en vervolgens is er geen eigenaar meer van deze grondstof. En wordt het gesloopt en weggegooid. Als we dat steeds blijven doen zijn op den duur alle grondstoffen op en kunnen we niet meer bouwen. Dit model resulteert namelijk in onnodige schaarste, verspilling van waardevolle middelen, milieuvervuiling en de uitstoot van CO2. We hebben daarom een andere aanpak nodig: een circulaire aanpak.

De Gebouwenmarktplaats is een initiatief van Brokkenmákers, in samenwerking met Universiteit Utrecht en in partnerschap met Draaijer en het Nationaal Renovatie Platform NRP. De Gebouwenmarktplaats wordt mede gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties