Bezorgdheid over de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden

Met grote bezorgdheid volgt de Universiteit Utrecht de ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse Gebieden*. We zijn ons ervan bewust dat de situatie pijn, bezorgdheid en machteloosheid met zich meebrengt voor velen, zowel binnen als buiten onze universitaire gemeenschap.

Van het College van Bestuur

Als College van Bestuur ontvangen we veel reacties en verzoeken om steun uit te spreken voor een van beide partijen in dit conflict.

Als universiteit delen we de zorgen over de situatie. We hopen dat de spiraal van geweld – en daarmee het menselijk leed – zo snel mogelijk eindigt.

We zien het, als College van Bestuur, als onze kerntaak om ons in te zetten voor het welzijn van onze studenten en medewerkers, waarvan in het bijzonder UU’ers met (familie)banden met Israël of de Palestijnse Gebieden, hier in Nederland. Daarom lag onze prioriteit na zaterdag 7 oktober op de veilige terugkeer van studenten die zich in het gebied bevonden.

We vinden het essentieel dat de universiteit een veilige plek is en blijft voor al onze studenten en medewerkers, ongeacht hun afkomst, achtergrond of politieke overtuiging. We bewaken en faciliteren het onafhankelijk denken, kritische debat en analyse, in de hoop dat dit resulteert in oplossingen, innovaties en ideeën over hoe het anders kan. We moedigen onze wetenschappers ook aan hun expertise te delen met de maatschappij, omdat ze een belangrijke rol spelen in de duiding van het voortdurende conflict.

We begrijpen de oproep tot stellingname. Toch is dat niet onze rol als UU. Wij zijn een universiteit, geen politiek instituut. Wel is het zo dat wij bewegen binnen de kaders van de zogeheten 'open samenleving’. Binnen deze kaders zijn er verschillende posities mogelijk.

Op veel plekken binnen de universiteit zien we dat er met respect voor elkaars standpunten en gevoelens het gesprek over de recente ontwikkelingen wordt gevoerd. Tegelijkertijd krijgen we ook signalen dat het debat verhardt. We doen daarom een dringend beroep op onze hele gemeenschap om de rust en eenheid te bewaren met aandacht en respect voor elkaar. Er is binnen de Universiteit Utrecht altijd ruimte voor verschillende (wetenschappelijke) perspectieven en gevoelens. Oproepen tot haat, geweld, onverdraagzaamheid of oproepen die anderszins die kaders van de open samenleving overschrijden, passen daar vanzelfsprekend niet bij. Het open gesprek met elkaar (blijven) voeren is extra belangrijk nu het geweld en de onderlinge spanning oploopt. We hopen dat deze respectvolle dialoog ook bijdraagt aan het doorbreken van een spiraal van verdere polarisatie.

In onderstaand artikel vind je tips en handvatten voor het voeren van een respectvol gesprek over een gevoelig onderwerp op basis van de inzichten van onze eigen wetenschappers achter TerInfo; een project van de Universiteit Utrecht dat docenten helpt terrorisme, politiek geweld en andere disruptieve gebeurtenissen bespreekbaar te maken. De adviezen zijn zowel bruikbaar in de onderwijssetting als voor het gesprek bij de koffieautomaat.

Blijf met elkaar in gesprek

De emoties rondom het huidige conflict in Israël en de Palestijnse Gebieden lopen hoog op en dat kan zich ook vertalen naar gesprekken en discussies binnen onze universiteit of er juist voor zorgen dat collega’s en (mede)studenten het gesprek volledig uit de weg gaan. Bedenk dat deze emoties zowel bij jezelf als bij de ander voortkomen uit bijvoorbeeld eigen overtuigingen, persoonlijke banden met een van de gebieden, of de angst die gewelddadige conflicten in het algemeen met zich meebrengen.

Daarnaast is het goed om te beseffen we als mens van nature streven naar een consistent wereldbeeld. In conflictsituaties worden nuances, feitelijkheden en tegenstrijdige inzichten al snel onderdrukt om een eenvoudiger, moreel duidelijk beeld te behouden. Volgens de onderzoekers van TerInfo zouden we ons, in plaats van anderen ons wereldbeeld op te dringen, bewust moeten zijn van de disbalans en compassie moeten tonen met slachtoffers aan beide zijden van een conflict, ook wanneer we in gesprek gaan. 

Realiseer je ook dat de huidige situatie voor studenten en collega’s die zich verbonden voelen met Israël of de Palestijnse Gebieden, zeker als daar familie of andere dierbaren verblijven, echt verschrikkelijk is. Het kan zijn dat collega’s of (mede)studenten zich daardoor emotioneler voelen en/of concentratieproblemen, rusteloosheid en/of slaapproblemen ervaren. Hoe meer betrokkenheid iemand ervaart bij het conflict, hoe heftiger dit kan worden ervaren. Als je zelf dergelijke problemen ervaart, kijk dan onderaan dit artikel voor de ondersteuning die vanuit de universiteit beschikbaar is.   

Schroom niet om een collega of (mede)student te vragen hoe het met ze gaat. Zeker als je weet dat iemand geraakt wordt door het conflict. Probeer daarbij te luisteren zonder direct jouw mening te geven.

Wil je een bijeenkomst, lezing, debat, demonstratie of andere activiteit organiseren naar aanleiding van de situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden? In het belang van de veiligheid vragen we organisatoren dit vooraf en tijdig te melden bij meldkamer@uu.nl. Samen kan worden nagegaan of/welke risico’s er wellicht zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om de risico’s te verminderen.

Verder praten? Of heb je hulp nodig?

De Universiteit Utrecht zet zich in om iedereen te steunen die direct of indirect door deze gebeurtenissen wordt geraakt. We bieden onze studenten en medewerkers graag ondersteuning hierbij. Ben je student en zoek je informatie, advies of begeleiding, kijk dan op de pagina Bij wie kan ik terecht? om te zien bij wie je terecht kunt. Medewerkers die zich zorgen maken kunnen ondersteuning zoeken bij hun leidinggevende en Bedrijfsmaatschappelijk werk (intranet, inlog vereist).

*In de woordkeuze houdt de UU zich aan de rechtsstatelijke kaders die in Nederland gelden.