AVMA hernieuwt accreditatie voor faculteit Diergeneeskunde

Eind mei bezocht het AVMA-accreditatiepanel de faculteit Diergeneeskunde. De American Veterinary Medical Association (AVMA) vertegenwoordigt bijna 100.000 dierenartsen Amerika. Naast vele diensten biedt zij dierenartsscholen in en buiten de Verenigde Staten een hoog aangeschreven accreditatie.

Vandaag werd bekend dat de faculteit opnieuw is geaccrediteerd: voor de komende zeven jaar beschikken onze opleidingen opnieuw over dit keurmerk. Daardoor kunnen studenten na hun studie bijvoorbeeld makkelijker in de VS en Canada gaan werken. Daarnaast beschikken we hierdoor over een waardevol netwerk van kwalitatief hoogstaande opleidingen waar de faculteit Diergeneeskunde deel vanuit maakt.

Het komende jaar gaan we aan de slag met de verbeterpunten en zullen we de resultaten terugkoppelen aan de AVMA en meenemen in de voorbereidingen op de volgende visitatie.

Meer over de AVMA

De American Veterinary Medical Association (AVMA), opgericht in 1863, is een vereniging zonder winstoogmerk die meer dan 99.500 dierenartsen in de VS vertegenwoordigt. Het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs heeft de AVMA Council on Education aangewezen als accreditatie-instelling voor scholen voor diergeneeskunde in de Verenigde Staten. In deze hoedanigheid ontwikkelt en onderhoudt de AVMA onderwijsstandaarden voor deze instellingen om de kwalificaties en competentie van afgestudeerden van diergeneeskundige scholen te garanderen. Lees hier meer op de website van de AVMA.