27 februari 2017

Arwen Deuss benoemd tot Professor of Structure and composition of Earth’s deep interior

Arwen Deuss UU

Per 1 februari 2017 is prof. dr. Arwen Deuss benoemd tot Professor of Structure and composition of Earth’s deep interior. Gebruikmakend van unieke invalshoeken voert zij innovatief en baanbrekend aardwetenschappelijk onderzoek uit.

Deuss weet alles over wat zich allemaal onder onze voeten diep in de aarde afspeelt. ‘’Ik houd me vooral bezig met seismologie en het in kaart brengen van de aarde van de bovenmantel tot aan de binnenkern”, vertelt zij. “Ik wil  de interne structuur en dynamiek van onze planeet ophelderen.”

Vernieuwend

Om te begrijpen hoe de aarde in elkaar zit maakt Arwen Deuss gebruik van aardbevingen om zo via trillingen de samenstelling van de aarde in kaart te brengen. Omdat de aarde geen homogene massa is, vervormt de trilling. Juist door die afwijkingen kan Deuss het binnenste van de aarde visualiseren. Je kunt het vergelijken met een muziekinstrument. “Een homogene aarde zou zuiver klinken”, zegt zij. “Maar omdat de samenstelling van de aarde overal anders is, ontstaat er vervorming en klinkt de aarde als het ware een beetje vals. ” Juist door die afwijkingen kan Deuss het binnenste van de aarde visualiseren. Het onderzoek van Arwen Deuss is een veelbelovende stap voorwaarts in het verbinden van seismologie met andere disciplines om zo een beeld te krijgen van de manier waarop de aarde in elkaar zit en evolueert.

Groeiende belangstelling

De afgelopen jaren is er vanuit de maatschappij en de media groeiende belangstelling voor de samenstelling van de aarde. Het ontstaan van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of tsunami’s zijn immers allemaal indirect gevolg van de processen die diep in de aarde plaatsvinden. Deuss draagt graag haar steentje bij aan de uitleg over onze aarde. Zo gaf ze vorig jaar een reeks colleges aan de Universiteit van Nederland en stond ze op het Nederlands harpfestival waar ze samen met een harpist het effect van trillingen illustreerde.  “Ik vind het erg leuk om mijn onderzoek op een begrijpelijke manier uit te leggen aan anderen ,”aldus Deuss. “Het doet me goed als mensen naar me toekomen en zeggen dat ze nu veel beter snappen hoe de aarde in elkaar zit.”

Inaugurele rede

Prof. dr. Arwen Deuss zal een inaugurele rede houden in het Academiegebouw. De datum wordt later bekend gemaakt. 

Fotografie: Ed van Rijswijk