Alliantie Utrecht-Eindhoven-Wageningen

Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research, Eindhoven University of Technology en het universitair medisch centrum UMC Utrecht werken op een unieke wijze samen. Uniek door de complementariteit van beschikbare kennis en talent. We geloven dat oplossingen voor de grote uitdagingen voor onze toekomst alleen kunnen worden gerealiseerd als over grenzen van kennis, instellingen en programma’s heen intensief wordt samengewerkt. Onze wetenschappers en studenten staan door deze samenwerking sterk voorgesorteerd voor doorbraken in onderzoek en om een aantal grote vraagstukken voor de samenleving te helpen oplossen.

Focus op impact

Samen realiseren wij de breedste combinatie van kennis en daarbinnen kiezen we voor focus op jong toptalent en voor die gebieden waar we de meeste impact kunnen hebben, namelijk de noodzakelijke systeemtransities op onder meer energie, voeding, gezondheid en circulaire samenleving.

Hierop zullen we gezamenlijk investeringen doen. We werken over de grenzen van de instellingen samen zeker ook met partners buiten onze organisaties en ontwikkelen zo een ecosysteem waar talentvolle mensen elkaar vinden om het nu nog onvoorstelbare op te lossen. Op twee gebieden zullen snel voorstellen voor initiatieven komen. Op kunstmatige intelligentie, waarbij ieder vanuit de eigen instelling wetenschap ontwikkelt en bruikbaar maakt. We geloven dat we op dit nieuwe onderwerp samen sterker staan. En moleculaire levenswetenschappen, waarbij we de wereldtoppers op dit onderwerp die elke instelling in huis heeft samenbrengen voor nog meer impact.

Kernbegrippen: ruimte, creativiteit en impact

Met deze samenwerking staan we nog sterker om vanuit wetenschap tot missie gedreven kennisontwikkeling te komen die maatschappelijke opgaven helpt oplossen.

We dagen jonge wetenschappers en studenten uit om samen hun grenzen te verleggen en hen optimaal te faciliteren door ze de ruimte te geven om over de grenzen van hun kennis heen tot nieuwe inzichten te komen. Kern van de aanpak is de nieuwsgierigheid van de wetenschappers leidend te laten zijn en ze niet te beperken met publicatiedoelstellingen.

We brengen teams bij elkaar die ruimte krijgen om op de genoemde thema’s samenwerking te ontwikkelen. Dit kunnen interdisciplinaire onderzoekverbanden zijn, maar ook groepen studenten die aan een afstudeerproject werken via probleemgestuurd onderwijs (challenge based education) of teams die ondersteunende processen en voorzieningen verbeteren. Medewerkers en studenten kunnen ideeën aandragen, de besturen kiezen voor welke onderwerpen daadwerkelijk groepen worden gevormd. Hoe de teams aan de slag gaan, is niet vooraf bepaald; ruimte, creativiteit en impact zijn kernbegrippen van deze samenwerking.

De samenwerking is gedurfd. De uitkomsten zijn onzeker en onvoorspelbaar. Een dergelijk aanpak zien wij als noodzakelijk om bij te dragen aan de transities waar de samenleving zich voor geplaatst ziet.

Contactpersoon Utrecht-Eindhoven-Wageningen alliantie

  • Alieke Bloem

    Beleidsmedewerker
    Universitaire Bestuursdienst - Directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek - Onderzoek