Alle hens aan dek voor toekomstbestendige Landelijke Eenheid

Politieagent © iStockphoto.com/Poulssen
© iStockphoto.com/poulssen

De Landelijke Eenheid van de politie staat voor een bijzondere uitdaging in de aankomende jaren. Dat concluderen Beatrice de Graaf (faculteit Geesteswetenschappen) en Arjen Boin (Universiteit Leiden) in een rapport over de trends en uitdagingen voor de Landelijke Eenheid, in opdracht van adviescommissie Schneiders.

Vier dreigingsdomeinen

De Graaf en Boin werden door de adviescommissie gevraagd om een schets te maken van de trends en uitdagingen in vier dreigingsdomeinen: ondermijnende criminaliteit, openbare orde, terrorisme en cyber security. Op basis van dit rapport bracht commissie Schneiders een tussenrapport uit om al eerder op hoofdlijnen richting en aanknopingspunten te geven voor directe maatregelen in het politiebestel.

In het rapport stellen De Graaf en Boin dat de dreigingen uit alle vier de domeinen een direct gevaar vormen voor het welzijn en de weerbaarheid van onze samenleving. De Landelijke Eenheid heeft dus geen tijd meer om de dreigingen en mogelijke interventies rustig in kaart te brengen, maar moet proactief en prospectief te werk gaan. Daarnaast is het volgens De Graaf en Boin door het toenemende potentiële aanbod van relevante informatie, ontbreken van menskracht en onvoldoende structurele financiering steeds moeilijker om zicht te houden op deze dreigingen. De traditionele, bureaucratische organisatievorm van de Landelijke Eenheid beperkt daarbij de reikwijdte en slagkracht van de eenheid ten opzichte van de dreigingen.

Benodigde capaciteiten

Om effectief tegemoet te treden op deze dreigingen is het volgens De Graaf en Boin dan ook nodig om over de geografische grenzen en bureaucratische lijnen heen te kijken, een interdisciplinaire mindset en adequate navigatie binnen het complexe netwerk van de politie zijn daarbij vereist. Bovendien behoeven online risico’s nieuwe vormen van interventie en kundigheid op sociale media. Tegelijkertijd is het borgen van traditionele domeinen als aanwezigheid op straat en reeds bestaande kennis en ervaring volgens de rapporteurs essentieel. Tevens zorgen deze ontwikkelingen en capaciteiten voor uitdagingen binnen het leiderschap van de Landelijke Eenheid.

Paradigm shift

Op basis van de uitdagingen en benodigde capaciteiten zoals gekenschetst in het rapport, is de commissie Schneiders in haar tussenadvies van mening dat er bij de Landelijke Eenheid een ‘paradigm shift’ nodig is om de huidige en toekomstige veiligheidsdreigingen effectief aan te kunnen pakken. De commissie zal het rapport uitgebreider betrekken in haar eindadvies dat voor 1 juni 2022 wordt opgeleverd.