Advies aan het Europese Parlement over de invloed van influencers op reclame en consumentenbescherming

Jonge vrouw filmt zichzelf met smarthphone

De snelgroeiende markt van online influencers brengt potentiële risico's voor consumenten met zich mee en creëert verschillende uitdagingen voor regelgevers: wat moeten we doen? Catalina Goanta van de Universiteit Utrecht schreef mee aan een advies over online influencers, op verzoek van het Europees Parlement, in het bijzonder de commissie Interne Markt en Consumentenbescherming. Dr. Goanta is universitair hoofddocent privaatrecht en technologie en hoofdonderzoeker van het ERC gefinancierde project HUMANads.

Het rapport biedt informatie en analyses over de impact van influencers op reclame en consumentenbescherming in de interne markt en beleidsaanbevelingen om uitwassen aan te pakken die consumenten schaden. De beste weg voor de toekomst is volgens de onderzoekers: het vertrouwen op en uitbreiden van bestaande regels voor consumentenbescherming, het versterken van de handhaving, de begeleiding van influencers en empowerment van consumenten.

De juiste balans

Het reguleren van influencers vereist bijvoorbeeld het vinden van de juiste balans tussen enerzijds het mogelijk maken van de interne markt voor commerciële activiteiten maar ook voor (online) sociale interactie en het creëren van niet-commerciële inhoud, en anderzijds het beschermen van de belangen van consumenten. Ook bestaat het risico dat regelgeving achter de snelle technologische en marktontwikkelingen aan loopt.

Het vertrouwen op en uitbreiden van de bestaande wetgeving inzake consumentenbescherming wordt algemeen beschouwd als de juiste weg om slechte praktijken van influencer-marketing aan te pakken. Nationale rechtbanken en autoriteiten interpreteren en passen bestaande regels al toe op marketingpraktijken van influencers. Recente veranderingen in de Unfair commercial practices directive en de aankomende Digital Services Act gaan dit ondersteunen.

Het hele adviesrapport The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market  is te lezen op de website van het Europese parlement.

Raport: The impact of influencers on advertising (pdf)