Activerende didactiek op het HBO

Student in collegezaal steekt hand op

Misschien herken je het wel: Je studenten lijken ongeïnteresseerd en passief, je bent vooral aan het zenden en je hebt geen idee of jouw studenten de lesstof begrijpen. Wat zou het fijn zijn om dit te veranderen in een les met geïnteresseerde en actieve deelnemers die zelf met de lesstof aan de slag gaan, en de lesstof hierdoor beter begrijpen. Om dit te bereiken, is activerende didactiek onmisbaar.

Wat is activerende didactiek?

Activerende didactiek is datgene wat een docent inzet tijdens het onderwijs om de (denk)activiteit van de studenten te stimuleren (Melisse 2014). Want door het inzetten van actieve werkvormen gaan studenten aan de slag met de lesstof, waardoor ze erover gaan nadenken en discussiëren (Ebbens 2005). Dit zorgt er vervolgens voor dat de lesstof beter blijft plakken, en jouw studenten beter leren. 

Hoe zet je activerende didactiek in?

Het is belangrijk om te werken met kleine groepen, zodat de interactie tussen studenten als leermiddel kan fungeren (Hattie 2014). Om studenten op een actieve manier een groepsopdracht te geven, zijn er een paar elementen die hierbij essentieel zijn:

  • Gelijkheid in aandeel
  • Individuele verantwoordelijkheid
  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid, en 
  • Simultane activiteit.

Voor jou als docent gaat het bij activerende didactiek dus vooral om het maken van weloverwogen keuzes: Welke doelen heb je met het onderwijs? Welke inhoud past daarbij? Welke leeractiviteiten zijn het meest geschikt? Hoe zorgen de leeractiviteiten ervoor dat ze een goede voorbereiding zijn op de toets? Hoe sluit je aan bij zowel de groep als de individuele student?

Leergang Didactiek voor HBO-docenten

Bovenstaande vragen staan centraal in onze opleiding Didactiek voor HBO-docenten (BDB). We benaderen deze opleiding vanuit het gedachtegoed van de activerende didactiek: docenten worden tijdens en tussen de bijeenkomsten nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen aan het gesprek, de oefeningen en te werken aan opdrachten in de eigen praktijk. Het uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt door eigen activiteiten en reflectie op eigen ervaringen, gespiegeld aan die van anderen en de theorie. Een belangrijk onderdeel is het eigen onderwijs op een methodische en onderbouwde manier te (her)ontwerpen waarbij de effectiviteit van het leerproces van de student centraal staat.

Als wij onze cursisten vragen wat zij het meest waardevol vinden aan onze opleiding, dan  zeggen ze onder meer: 

  • 'Ontzettend veel geleerd over de achtergrond, de opbouw, systematiek en methodiek van onderwijs geven.'
  • 'Mooi programma: alle onderdelen dragen bij aan leren en reflecteren. Veel actieve werkvormen, waardoor het ook digitaal vol te houden was.'
  • 'De opbouw van de opleiding zorgt ervoor dat je opgedane inzichten meerdere malen in de praktijk kunt uitproberen.'

Wil je meer leren over didactiek voor je eigen onderwijspraktijk? Volg dan onze opleiding Didactiek voor HBO-docenten. De eerstvolgende editie start op 10 februari 2023.

Didactiek voor HBO-docenten (BDB)

Contact