12 oktober 2018

Tijdschrift voor Diergeneeskunde

Actieplan om welzijn van studenten te verbeteren moet burn-out voorkomen

De druk op hedendaagse studenten is hoog: naast een drukke studie kiezen zij niet zelden voor een stage in het buitenland én een bijbaantje en willen zij daarnaast nog genoeg tijd en aandacht overhouden voor een relatie, vrienden én sporten. Onderzoek onder studenten Diergeneeskunde wees uit dat een kwart van hen het risico loopt op een burn-out.

Ook andere faculteiten merken dat hun studenten veel last hebben van studie-stress en het aantal studenten dat daardoor uitvalt groeit. Naar aanleiding van onderzoek door Hogeschool Windesheim naar studentenwelzijn is een Actieplan Studentenwelzijn voor universiteiten en hogenscholen opgesteld. De universiteit Utrecht heeft hier als eerste Nederlandse Universiteit op gereageerd met de oprichting van een Taskforce Studentenwelzijn die alle activiteiten op het gebied van studentenwelzijn gaat reguleren.

(….)

Onderzoek onder masterstudenten

Sinds 2016 wordt op de faculteit Diergeneeskunde onderzoek gedaan naar het welzijn van studenten. Begin van dit jaar heeft de faculteit Diergeneeskunde, in samenwerking met de faculteit Geneeskunde en de faculteit Sociale Wetenschappen een groot onderzoek opgestart naar studentenwelzijn onder studenten van verschillende faculteiten.

Het volledige artikel is verschenen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde op 1 oktober 2018.