Studievereniging

Politeia is de studievereniging voor staats- en bestuursrecht en rechtstheorie, verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van het departement Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Politeia richt zich op het organiseren van activiteiten van velerlei aard, zowel sociaal als inhoudelijk. Afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld symposia, lezingen, studiereizen, (recruitment)borrels, en kantoorbezoeken georganiseerd. Tijdens onze (periode)borrels en onze ‘Bowliteia’ of ‘Pooliteia’-avonden is er genoeg tijd voor ontspanning en plezier. Naast het vijfkoppige bestuur zijn er binnen Politeia vijf commissies actief die zich intensief bezighouden met ons ledenblad (de ‘Statig’), het verzorgen van de inhoudelijke activiteiten, de promotie, de studiereis en de kascontrole. Samen proberen wij de doelstelling van Politeia te realiseren; namelijk het vormen van een essentiële schakel tussen de universitair docenten, studenten met een interesse in het staats-en bestuursrecht en de rechtspraktijk. Meer informatie vind je op de website van Politeia.