Studieprogramma

Het masterprogramma Staats- en bestuursrecht start in september en duurt één jaar. Het academische jaar bestaat uit:

 • een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee majorcursussen (samen 15 EC), Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules) en een practicum of pleitwedstrijd (samen 15 EC); 
 • een specialisatie of master-minor (15 EC);
 • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.  

Bekijk hier het studieprogramma van Staats- en bestuursrecht.

Verplicht deel

In je master-major volg je twee verplichte major cursussen: Politieke instituties en democratie en Burger en overheid. Daarnaast is de cursus Capita Selecta Staats- en bestuursrecht verplicht. Dit zijn kleine modules specifiek er op gericht om je in korte tijd te bekwamen een bepaald nieuw thema onder de knie te krijgen: een onmisbare eigenschap voor een goed jurist! Je maakt een keuze uit de twee practica: practicum Procederen in het bestuursrecht, of het practicum Water en Klimaat. Het practicum is eveneens een verplicht onderdeel binnen dit masterprogramma. 

Tot slot volg je het Onderzoeks- en scriptietraject. Dit traject is een voorbereiding op het schrijven van je scriptie. Denk daarbij aan groepsbijeenkomsten waarbij je samen met andere studenten artikelen en jurisprudentie leest en een wetenschappelijke workshop staats- en bestuursrecht etc.

Scriptieprijzen

Aan het einde van je masterprogramma lever je je masterscriptie in. Ieder jaar worden er voor deze scripties prijzen uitgereikt. Onderdelen van het departement Rechtsgeleerdheid, maar ook verschillende bedrijven reiken daarom prijzen uit voor de beste scripties van het jaar. De prijzen lopen uiteen van universiteitsprijzen tot awards uit het bedrijfsleven, en bestaan vaak uit het uitreiken van een geldbedrag. Er zijn zeer veel scriptieprijzen waar je aan kan meedoen als masterstudent rechten. Bekijk het overzicht van de verschillende scriptieprijzen. In het kader van de Master Staats- en bestuursrecht wordt jaarlijks de Pels Rijcken/SBR-scriptieprijs uitgereikt.  

Keuzedeel

Naast het verplichte gedeelte is er ruimte voor twee minorcursussen of specialisatiecursussen. Je kunt kiezen uit een van de onderstaande specialisaties:

 • Governance, democratie en grondrechten
 • Recht voor een duurzame leefomgeving

Kies je een minor, dan volg je de twee majorcursussen van één van de volgende masterprogramma's:

 • European Criminal Justice
 • European Law
 • Onderneming en recht
 • Privaatrecht
 • Public International Law
 • Strafrecht

Let op: bij bepaalde master-minor combinaties kan er sprake zijn van overlap in de roosters tussen major- en minorcursussen. In dat geval kan een combinatie niet gevolgd worden en zal een keuze moeten worden gemaakt voor een specialisatie of een andere niet-overlappende minor. De onderwijsroosters zijn bij aanmelding voor de master nog niet bekend. Rond medio augustus worden de roosters van het masterprogramma bekendgemaakt, bij overlap kan de cursusinschrijving worden aangepast. Neem bij overlap contact op met de Toelatingscommissie Master Rechtsgeleerdheid.

Onderwijsvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkgroepen
 • Practica (o.a. oefenrechtbank en wetgevingspracticum)
 • Voorbereiden opdrachten en presentaties
 • Groepsbijeenkomsten binnen het   onderzoeks- en scriptietraject

Daarnaast kun je ook aansluiten bij bedrijfsbezoeken met professionals uit het vak.

Het is belangrijk om al tijdens je studie kennis te maken met de juridische beroepspraktijk. Je leert zo je kennis en juridische vaardigheden toe te passen. Bovendien krijg je een duidelijker beeld van de verschillende organisaties en bedrijven waar je als afgestudeerde terecht kunt.

In iedere Capita Selecta module treedt minstens één keer een gastspreker op. Meestal is dat een praktijk-deskundige. Het kan ook een externe wetenschapper zijn. In de oefenrechtbank bij het Practicum procederen zal de rol van de rechter worden gespeeld door een rechter van de rechtbank of van een van de bestuursrechtelijke colleges. Praktijkjuristen (advocaten, rechters, wetgevingsjuristen, overheidsjuristen) geven gastcolleges en zijn betrokken bij practicum-elementen in diverse vakken.

Groepsgrootte

 • Hoorcolleges (max. 60 studenten)
 • Werkgroepen (max. 25 studenten); je behandelt de stof samen met de docent.
 • Voorbereiden opdrachten en presentaties (max. 10 studenten)
 • Practica (max 25 studenten)
 • Groepsbijeenkomsten binnen het Onderzoeks- en scriptietraject (max 7 studenten)

Toetsvormen

 • Schriftelijke toetsen
 • Papers
 • Adviesopdrachten
 • Deelname aan discussies in werkgroepen
 • Mondelinge presentatie
 • Het organiseren van een symposium (optioneel)
 • Het maken van een besluit, bezwaarschrift, beroepschrift en een verweerschrift
 • Pleiten voor een oefenrechtbank
 • Masterscriptie

Stage

Het is mogelijk om een stage te volgen die bij dit masterprogramma past. Er is weliswaar geen ruimte opgenomen voor een stage, maar het is mogelijk om een stage te doen bovenop het reguliere programma. Je kunt deze dan na goedkeuring door de programmaleider laten vermelden op je cijferlijst. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

 • Bij voorkeur doe je een stage nadat alle examenonderdelen van je masterprogramma zijn afgerond. Als je de stage na je programma volgt, onderbreekt dat je jaar niet, en je kunt dan tot je stage deel uit blijven maken van de community binnen je programma en de reguliere momenten van begeleiding en feedback binnen het onderzoeks- en scriptietraject aanhouden. In dit geval vraag je na afronding van het scriptietraject uitstel van afstuderen aan bij de Examencommissie master. Het volgen van een stage is als formele reden tot uitstel opgenomen in de onderwijs- en examenregeling en heeft geen gevolgen voor je cijfers en beoordeling.
 • Je kunt ook tijdens je masterprogramma een onderzoeksstage volgen ten behoeve van je scriptie of een substantiële stage die niet op een ander moment gevolgd kan worden. Periode 4 is hiervoor het aangewezen moment. Ook in dat geval moet je voorafgaand aan de stage afspraken maken met de programmaleiding over de geschiktheid van de stage, de tijdplanning en de van toepassing zijnde regels. In dat geval schrijf je je scriptie in periode 1 van het jaar daarop, op voorwaarde dat de programmaleider het eens is met de stagekeuze en met de verschuiving van de scriptieperiode. Overleg dit goed met hem of haar. De programmaleider of andere docenten van de master kunnen je ook adviseren bij het zoeken naar een stage.

Legal Skills Academy

Het departement Rechtsgeleerdheid neemt het onderwijs in vaardigheden heel serieus en heeft daarom zowel de professioneel juridische als de academische vaardigheden in al zijn masteropleidingen geïntegreerd. Ook de nieuwe Legal Skills Academy brengt het vaardigheidsonderwijs voor het voetlicht waardoor je wanneer je de masteropleiding hebt afgerond niet alleen vakkundig bent op het gebied van het Staats- en bestuursrecht, maar ook het vertrouwen en de vaardigheden hebt die nodig zijn om als professional werkzaam te zijn in de juridische praktijk. Jouw deelname aan onder meer pleitwedstrijden, het schrijven van blogs en onderhandelingsoefeningen maakt dat je waardevolle ervaring opdoet in het toepassen van de juridische praktijk en dat jouw CV opvalt in een concurrerende arbeidsmarkt.