Studieprogramma

Het masterprogramma Staats- en bestuursrecht start in september en duurt één jaar. Het academische jaar bestaat uit:

  • een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee majorcursussen (samen 15 EC), Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules) en een practicum of pleitwedstrijd (samen 15 EC); 
  • een specialisatie (15 EC);
  • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.

Cursusoverzicht

Hieronder kan je het overzicht bekijken van alle cursussen van het masterprogramma Staats- en bestuursrecht. Je kunt het studieschema van het masterprogramma Staats- en bestuursrecht ook downloaden als PDF-bestand. Houd er rekening mee dat de namen van de cursussen volgend jaar kunnen veranderen.

Verplicht deel

In je master-major volg je twee verplichte major cursussen: Politieke instituties en democratie en Regulering en handhaving. Daarnaast zijn de Capita Selecta verplicht. Dit zijn kleine modules specifiek er op gericht om je in korte tijd te bekwamen een bepaald nieuw thema onder de knie te krijgen: een onmisbare eigenschap voor een goed jurist!

Tot slot volg je het Onderzoeks- en scriptietraject. Dit traject is een voorbereiding op het schrijven van je scriptie. Denk daarbij aan groepsbijeenkomsten waarbij je samen met andere studenten artikelen en jurisprudentie leest en een wetenschappelijke workshop staats- en bestuursrecht etc.

Keuzedeel

Naast het verplichte gedeelte kun je kiezen uit een van de onderstaande specialisaties/tracks. 

  • Governance, democratie en grondrechten
  • Recht voor een duurzame leefomgeving

Een goed jurist is niet alleen sterk op de inhoud. Kunnen schrijven, pleiten en adviseren is minstens zo belangrijk. Deze skills komen dan ook in beide specialisaties uitgebreid aan de orde.

Onderwijs- en toetsvormen

Er zijn verschillende onderwijs- en toetsvormen binnen dit programma:

Stage

Het is mogelijk om een stage te volgen die bij dit masterprogramma past. Er is weliswaar geen ruimte opgenomen voor een stage, maar het is mogelijk om een stage te doen bovenop het reguliere programma. Je kunt deze dan na goedkeuring door de programmaleider laten vermelden op je cijferlijst. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

Legal Skills Academy

Het departement Rechtsgeleerdheid neemt het onderwijs in vaardigheden heel serieus en heeft daarom zowel de professioneel juridische als de academische vaardigheden in al zijn masteropleidingen geïntegreerd. De Legal Skills Academy brengt het vaardigheidsonderwijs voor het voetlicht waardoor je wanneer je de masteropleiding hebt afgerond niet alleen vakkundig bent op het gebied van het Staats- en bestuursrecht, maar ook het vertrouwen en de vaardigheden hebt die nodig zijn om als professional werkzaam te zijn in de juridische praktijk. Gedurende het programma werk je aan noodzakelijke juridische skills: je schrijft individuele essays en groepspapers, je traint presentatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, gespreksleiderschap, en je leert pleiten en adviseren. Aan het einde van je traject ben je als adviseur zelfs met echte overheidsinstellingen en bedrijven in gesprek om wérkelijke praktijkproblemen op te lossen. Bij dit vaardighedenonderwijs kom je ook in contact met experts vanuit verschillende hoeken van de staats- en bestuursrechtelijke praktijk. Jouw deelname maakt dat je waardevolle ervaring opdoet in het toepassen van de juridische praktijk en dat jouw CV opvalt in een concurrerende arbeidsmarkt.

Extra uitdaging

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Honoursprogramma’s zijn er binnen Rechtsgeleerdheid en universiteitsbreed en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding. Lees hier meer over het Honours onderwijs.