Carrièreperspectieven

De huidige maatschappij heeft een enorme behoefte aan goed opgeleide staats- en bestuursrechtjuristen. Dit masterprogramma beoogt in die behoefte te voorzien door uitstekende academisch gevormde staats- en bestuursrechtjuristen op te leiden. Dat betekent in de eerste plaats dat je naast een brede wetenschappelijke en theoretische basis ook werkt aan een nadere verdieping van je kennis en inzicht op deelterreinen van het staats- en bestuursrecht. Minstens even belangrijk is dat je in deze master ook een brede selectie aan noodzakelijke juridische vaardigheden traint, zoals schrijven, argumenteren, presenteren, pleiten en adviseren.

Het onderwijs in deze master is sterk gericht op de juridische beroepspraktijk en ook de opdrachten en trainingen hebben vaak een directe link met het werkveld; ze sluiten bijvoorbeeld aan bij actuele rechtszaken of ontwikkelingen in wetgeving en beleid, of ze zijn geënt op recente casuïstiek uit de advocatuur of consultancy. Tijdens het (vaardigheden)onderwijs kom je bovendien regelmatig in contact met praktijkexperts. Diverse overheidsinstanties, advocatenkantoren, adviesbureaus, en de rechterlijke macht nemen graag in Utrecht opgeleide juristen in dienst. 

Kortom, in deze master wordt dus veel aandacht besteed aan wat de beroepspraktijk vraagt:

  • Goede en brede algemene kennis van en inzicht in het staats- en bestuursrecht en de relevante ontwikkelingen op dat terrein;
  • Gespecialiseerde kennis van en inzicht in één of enkele van de deelterreinen van het staats- en bestuursrecht en de relevante ontwikkelingen op dat terrein/die terreinen;
  • Zelfstandigheid en bedrevenheid in essentiële schriftelijke en mondelinge juridische vaardigheden, waaronder schrijfvaardigheid, pleit- en presentatievaardigheid, analytische en argumentatievaardigheden en kritische (zelf)reflectie;
  • Actuele juridische ontwikkelingen kunnen analyseren en in hun internationale en maatschappelijke context kunnen plaatsen;
  • In staat zijn om je snel een nieuw en actueel onderwerp eigen te maken om vlot de ontwikkeling van een leerstuk of thema te doorgronden.

Juridische beroepspraktijk

Juristen die deze master hebben afgerond komen in allerlei juridische beroepen of beleidsfuncties terecht bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen of toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten of de Autoriteit Consument en Markt. Onze alumni volgen regelmatig traineeships via de Academie voor Wetgeving of de Academie voor Overheidsjuristen, of stromen in bij de Law Firm School. Ook is de master Staats- en bestuursrecht een uitstekende start van een carrière in de advocatuur, de rechterlijke macht, bij adviesbureaus, in het bedrijfsleven en in de politiek, of bijvoorbeeld in de journalistiek of de wetenschap.

De arbeidsmarkt voor SBR-juristen is uitzonderlijk goed. Het overgrote deel van onze alumni vindt binnen een paar maanden een functie die aansluit op de studie én op de eigen, individuele wensen.

Alumni

Benieuwd naar waar onze alumni werken? Bekijk de LinkedIn-profielen van enkele afgestudeerde studenten Staats- en bestuursrecht of lees de testimonials.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen reeds tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De faculteit en de in de opleiding betrokken docenten hebben goede banden met de beroepspraktijk. Ook de studie- en studentenverenigingen vervullen hier een belangrijke rol in. Regelmatig organiseren zij hiervoor bedrijfscontactdagen, seminars en congressen.

UU Career Services 

UU Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Ga voor meer informatie over loopbaanbegeleiding naar UU Career Services voor Nederlandse studenten of naar UU Career Services voor buitenlandse studenten.

UU Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.