Carrièreperspectieven

Juridische beroepspraktijk

Als afgestudeerd jurist aan de master Staats- en bestuursrecht beschik je – ongeacht welke specialisatie je kiest – over een brede algemene basis, een schat aan specialistische kennis, de vaardigheid om die op de juiste manier in te zetten en over te dragen, en een groot inzicht in hoe governance werkt. Juristen die deze master hebben afgerond komen in allerlei juridische beroepen of beleidsfuncties terecht. Zij werken als jurist of beleidsmedewerker bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen of toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten of de Autoriteit Consument en Markt. Onze alumni volgen regelmatig traineeships via de Academie voor Wetgeving of de Academie voor Overheidsjuristen, of stromen in bij de Law Firm School. Ook is de master Staats- en bestuursrecht een uitstekende start van een carrière in de advocatuur, de rechterlijke macht, bij adviesbureaus, in het bedrijfsleven en in de politiek, of bijvoorbeeld in de journalistiek of de wetenschap.

De arbeidsmarkt voor SBR-juristen is uitzonderlijk goed. Het overgrote deel van onze alumni vindt binnen drie maanden een functie die alleen aansluit op de studie én op de eigen, individuele wensen.

Naar de arbeidsmarkt

Overheidsjurist bij een ministerie of een andere overheid

Binnen de kaders van de rechtsstaat draag je, samen met collega’s, bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen of zorg je ervoor dat (escalatie van) deze problemen wordt voorkomen.  Als overheidsjurist maak je besluiten, adviseer je collega’s en de bestuurlijke en politieke leiding, vertegenwoordig je de overheid in procedures, maak je regelingen en beleidsregels, beslissingen op bezwaar en verweerschriften, en behandel je klachten en verzoeken van burgers, bedrijven en organisaties. De taken verschillen per werkplek. Elk juridisch product moet de zwaarste toets kunnen doorstaan en elk advies moet niet alleen juridisch ‘kloppen’, maar ook bruikbaar en begrijpelijk zijn. Overheidsjuristen werken in een dynamische omgeving op het snijvlak van recht, politiek en bestuur. In welke hoedanigheid dan ook; de overheid is als grootste werkgever altijd op zoek naar zelfstandige, kritische en creatieve juristen.  

Togaberoepen

Veel mensen kiezen voor Rechtsgeleerdheid omdat ze rechter of advocaat willen worden. Als rechter ben je vooral bezig met het afwegen van belangen. Je bekijkt aan de hand van de gegevens van een casus of probleem en de geldende wetten en andere rechtsbronnen wat de best mogelijke oplossing voor het conflict is. Veel rechters in Nederland houden zich bezig met geschillen tussen overheid en burgers of bedrijven. Als advocaat help je je cliënten bij het oplossen hun juridische problemen. Naast het procederen namens je cliënt, heb je vaak ook een adviserende taak. In menig advocatenpraktijk speelt het bestuursrecht een grote rol, bijvoorbeeld in het vastgoed, het milieu- en natuurbeschermingsrecht, het sociale-zekerheidsrecht, het migratierecht of het economisch recht. Alle grote advocatenkantoren hebben een uitgebreide sectie bestuursrecht; daarnaast zijn er veel gespecialiseerde kantoren, bijvoorbeeld op het terrein van het omgevingsrecht.   

Alumni

Benieuwd naar waar onze alumni werken? Bekijk de LinkedIn-profielen van enkele afgestudeerde studenten Staats- en bestuursrecht.

Academische carrière

Eén van de mogelijkheden na je afstuderen is om te promoveren. Een promotietraject kan worden gestart bij de Universiteit Utrecht of bij een andere universiteit in Nederland. Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit. Hierna volgt een promotieplechtigheid waarin het proefschrift verdedigd wordt. Gebeurt dit met succes dan krijgt de promovendus of promovenda de titel ‘doctor’. De promotieplaatsen van Rechtsgeleerdheid in Utrecht zijn gekoppeld aan de vijf onderzoeksprogramma’s georganiseerd in drie zogenoemde onderzoekszwaartepunten en twee onderzoeksparels. Wanneer er een plaats vrijkomt, is die te vinden onder vacatures. De onderzoeksmaster Legal Research van de Universiteit Utrecht biedt je de mogelijkheid om je onderzoeksvaardigheden optimaal te ontwikkelen: de beste voorbereiding op een eventueel promotie (PhD) traject in binnen- of buitenland.

Feiten en cijfers

Uit de Arbeidsmarktmonitor blijkt dat veel Utrechtse juristen direct na hun afstuderen een baan vinden. Na gemiddeld 4 maanden hebben alle afgestudeerden een baan. Een klein percentage gaat na de masterfase promoveren of nog een andere opleiding doen. Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft goede banden met de beroepspraktijk.

Wil je weten waar onze alumni LLM Staats- en bestuursrecht hun carrière, onder andere, voortzetten? Dat kan je lezen in de testimonials.