Testimonials

Het programma is kleinschalig en iedereen kent elkaar goed

Het volgen van de master Staats- en bestuursrecht (met de specialisatie: Recht voor een duurzame leefomgeving) was voor mij een bijzonder leuk en leerzaam jaar. Het curriculum bestaat uit een mooie afwisseling tussen vakken die gericht zijn op de (rechts)praktijk en vakken die meer rechtswetenschappelijk zijn ingesteld. Zo heb ik tijdens mijn master met een groep medestudenten gewerkt aan een advies voor de gemeente Utrecht over de realisatie van een energielandschap.
In het derde blok heb je drie korte keuzevakken over uiteenlopende onderwerpen. Zo ging ik tijdens één van de keuzevakken in debat met de toenmalige voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, over het politiek staatsrecht, maar heb ik ook een keuzevak gevolgd over grensoverschrijdend waterbeheer in de Europese Unie. Naast de afwisseling in het curriculum, is het programma kleinschalig en kent iedereen elkaar goed. De master heeft een hele leuke en actieve studievereniging Politeia die diverse activiteiten organiseert. Dit maakt de master Staats- en bestuursrecht een ware community.  
Al met al heb ik tijdens mijn master veel geleerd over het nationale en Europese omgevings- en bestuursrecht. Wat mij betreft is de master dus een bijzonder goede en gedegen opleiding voor een carrière in de rechtspraktijk in de advocatuur of als jurist bij een overheidsinstantie, maar ook voor een carrière in de wetenschap. Zo ben ik na mijn master begonnen bij het Utrecht Centre of Water, Oceans and Sustainability Law als promovendus.

Mart van Esterik
LLM Staats- en bestuursrecht


De master sluit goed aan bij maatschappelijke ontwikkelingen

Vanaf de start van de master Staats- en bestuursrecht ontstond er al direct een hechte groep, wat maakte dat ik me er direct thuis voelde. Daarbij koos ik voor de Governance specialisatie met een selecte groep, terwijl je tegelijkertijd de rest van je medestudenten ontmoet bij de gezamenlijke vakken en activiteiten.
De docenten hebben een gigantisch netwerk waar je direct onderdeel van uitmaakt. Daarnaast doen ze écht hun best om met je mee te denken en – daar waar nodig – maatwerk te bieden. Zo hadden studenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun scriptie in het buitenland te schrijven, konden studenten toch nog van Capita-keuzevakken wisselen en doen docenten hun best om bijzondere vragen ook na de colleges te beantwoorden. Mijn medestudenten hebben vaak diverse achtergronden en interesses, maar komen toch allemaal graag samen, wat de dynamiek in de groep levendig maakt. Daarnaast heeft de master ook een eigen studievereniging, genaamd Politeia, waarbij de studenten en docenten regelmatig samenkomen voor gezellige bijeenkomsten en interessante lezingen.
De cursussen die je gedurende het onderwijsjaar kan volgen, sluiten goed aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. Politieke besprekingen, artikelen uit het nieuws en actuele vraagstukken worden uitvoerig behandeld tijdens de colleges. Dit leidde voor mij tot meer begrip en verstand van wat er om me heen en in het nieuws gebeurt. Daarbij leer je zaken vanuit meerdere perspectieven zien. Als je maatschappelijk geïnteresseerd en betrokken bent, is deze master een goede keuze. Je leert kritisch nadenken over grote vraagstukken in het Nederlandse staatsbestel én je leert deze kersverse kennis toe te passen op hedendaagse ontwikkelingen.

Olivia Mus
LLM Staats- en bestuursrecht


De inhoud van de vakken sluit goed aan bij de praktijk

De master Staats- en bestuursrecht vormde voor mij een goede basis voor een baan als advocaat in het bestuursrecht. Inmiddels werk ik meer dan drie jaar als advocaat bij Pels Rijcken. Daar houd ik mij bezig met actuele en maatschappelijke zaken op het gebied van het bestuursrecht.

Tijdens de master worden de meer theoretische vakken afgewisseld met kortere Capita, waarin je je in een paar weken volledig moet verdiepen in een specifiek actueel onderwerp. De Capita komen al aardig overeen met werken in de advocatuur, omdat je daar regelmatig in een korte tijd expert moet worden op een specifiek onderwerp, om vervolgens een ‘eindproduct’ op te leveren. Tijdens de master was dat dan vaak een paper of presentatie, in de praktijk wordt dat dan een advies- of processtuk. De vaardigheden die je daarbij ontwikkelt, zijn meer dan bruikbaar in het werk als advocaat. Ook de inhoud van de vakken sluit goed aan bij de praktijk. Tijdens mijn master volgde ik bijvoorbeeld de module “openbare orderecht”, een onderwerp waar ik nu veel over adviseer en procedeer. Nog steeds lees ik af en toe de papers (en mijn scriptie), die ik tijdens de master schreef, om inspiratie op te doen voor concrete zaken.

Bob Jaasma
LLM Staats-en bestuursrecht