Testimonials

De inhoud van de vakken sluit goed aan bij de praktijk

"De master Staats- en bestuursrecht vormde voor mij een goede basis voor een baan als advocaat in het bestuursrecht. Inmiddels werk ik meer dan drie jaar als advocaat bij Pels Rijcken. Daar houd ik mij bezig met actuele en maatschappelijke zaken op het gebied van het bestuursrecht.

Tijdens de master worden de meer theoretische vakken afgewisseld met kortere Capita, waarin je je in een paar weken volledig moet verdiepen in een specifiek actueel onderwerp. De Capita komen al aardig overeen met werken in de advocatuur, omdat je daar regelmatig in een korte tijd expert moet worden op een specifiek onderwerp, om vervolgens een ‘eindproduct’ op te leveren. Tijdens de master was dat dan vaak een paper of presentatie, in de praktijk wordt dat dan een advies- of processtuk. De vaardigheden die je daarbij ontwikkelt, zijn meer dan bruikbaar in het werk als advocaat. Ook de inhoud van de vakken sluit goed aan bij de praktijk. Tijdens mijn master volgde ik bijvoorbeeld de module “openbare orderecht”, een onderwerp waar ik nu veel over adviseer en procedeer. Nog steeds lees ik af en toe de papers (en mijn scriptie), die ik tijdens de master schreef, om inspiratie op te doen voor concrete zaken."

Bob Jaasma, LLM Staats-en bestuursrecht


Het contact met docenten is laagdrempelig zodat er een persoonlijke sfeer heerst

In de master Staats- en bestuursrecht heb ik mij kunnen verdiepen in verschillende belangrijke onderwerpen. Door het volgen van de specialisatie Recht voor een duurzame leefomgeving ontstond er voor mij een goede mix van enerzijds het uitpluizen van milieurechtelijke regelingen en anderzijds nadenken over democratie en de huidige parlementaire inrichting. Er werd zelfs een keuzevak Circulaire economie aangeboden, waarbij we in een klein groepje nadachten over het inzetten van mogelijke juridische instrumenten om zeer actuele problemen op te lossen, zoals de ‘plastic soep’ in de oceaan. Hier heb ik uiteindelijk met veel motivatie mijn scriptie over geschreven. Het werken en discussiëren in kleine groepen is typerend voor deze master en het contact met docenten is laagdrempelig zodat er een persoonlijke sfeer heerst.

In de master ligt de nadruk, anders dan in de bachelor, op het onder de knie krijgen van vaardigheden als presenteren, pitchen en pleiten. Ook oefen je met het schrijven van stukken zoals papers, bezwaarschriften en juridische adviezen voor bedrijven of gemeentes, waardoor je praktijkgericht leert schrijven. Dit komt goed van pas op de arbeidsmarkt en het vele oefenen maakt dat ik nu tijdens mij Phd met meer zelfvertrouwen mijn stukken schrijf! Maar ook voor een niet-onderzoeksgerelateerde baan is dit een geschikte master: door het deelnemen aan de VAR-pleitwedstrijd heb ik bijvoorbeeld pleittrainingen gekregen van advocaten en rechters, waardoor je én goed leert pleiten maar ook een idee krijgt van de werkzaamheden van deze beroepsgroep in het bestuursrecht. Al met al: de kleinschaligheid én de veelzijdigheid van deze master zijn de ingrediënten voor een bijzonder jaar en goede ontplooiing van jezelf gericht op de toekomst!


Nina de Boer, LLM Staats-en bestuursrecht


Een uitstekende keuze voor studenten met een hart voor het publieke domein.

Staats- en bestuursrecht is een kleinschalige master waar de hoofdlijnen van het staats- en bestuursrecht op hoog niveau worden bijgebracht. Binnen de master kun je je verdiepen via een bepaalde specialisatie. Een mooie kans, omdat bijvoorbeeld onderwerpen zoals wetgeving en begroting in relatief veel rechtenstudies onderbelicht blijft, terwijl deze heel belangrijk zijn in het publieke domein. Daarnaast heb ik via de Capita (keuzevakken) ook nog geproefd aan het milieurecht en de juridische kant van openbare ordehandhaving.

Naast de inhoud is er ruim kans om praktische ervaring op te doen. Dit kan via het Practicum Procederen en voor degenen die daarvoor kiezen is er de VAR pleitwedstrijd of het tweejaarlijkse Studentenparlement. Zelf heb ik deelgenomen aan het studentenparlement, waar je het wetgevingsproces als Kamerfractie kunt ervaren met als sluitstuk een plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Tot slot wordt er door de kleinschaligheid goed naar studenten geluisterd. Er is persoonlijke aandacht voor iedereen die dat nodig heeft en er is ruimte voor maatwerk. De kleinschaligheid werkt ook door in de onderwijskwaliteit. Doordat je je medestudenten en docenten goed kent, brandt de discussie al snel los. Al met al, voor de student die geïnteresseerd is in vraagstukken op het (semi)publieke domein: een uitstekende keuze!


Kees Gillesse, LLM Staats- en bestuursrecht