Testimonials

Mustapha Esadik is docent Nederlands

"Mijn enthousiasme voor deze master had te maken met de verwachting dat ik veel meer inzicht in de Nederlandse taal en al zijn aspecten zou krijgen. Een master Neerlandistiek is ook goed voor mijn ontwikkeling als docent Nederlands. Ik was er niet helemaal zeker van of het zou lukken om werk en studie te combineren. Tot nu toe gaat het allemaal prima samen. Dat komt doordat het werkrooster goed is afgestemd op het rooster van de studie. Daarnaast volg ik maar één vak per periode, in plaats van twee, waardoor de studeerbaarheid niet in gevaar komt. Voorafgaand aan de studie had ik dit advies van de cursuscoördinator gekregen. Tot nu toe pakt het positief uit."

Lees meer

"Ik ben heel enthousiast over de werkcolleges, die zijn erg verhelderend. Ik heb vooral goede ervaringen met de jigsaw-methode. Daardoor heb ik de teksten nog beter kunnen begrijpen. Vooralsnog kijk ik met een goed gevoel naar het hele proces. De cursussen zijn leerzaam, de opdrachten uitdagend, de begeleiding prettig en het contact met de docenten positief.

Op dit moment zit ik nog in de premasterfase. De kennis en vaardigheden uit de cursus taalkunde heb ik al ingezet voor mijn werk als docent Nederlands. De onderzoeksvaardigheden die ik geleerd heb bij de cursus Meertaligheid in Nederland komen goed van pas bij mijn andere taken op school, bijvoorbeeld het taalbeleid.
Ik heb geen moment spijt gehad van mijn studiekeuze. De studie motiveert me. Door de cursussen heb ik veel kennis opgedaan. Door de opdrachten heb ik mijn vaardigheden verbeterd en nieuwe vaardigheden geleerd. Dat is allemaal winst.
Vooralsnog zie ik mijn toekomst in het onderwijs, maar ik weet niet of ik er mijn hele leven zou willen werken. Ik heb zes jaar met plezier in de journalistiek gewerkt en zou in de toekomst wellicht ook in de wetenschap, het bedrijfsleven of bij de overheid kunnen werken. Ik sluit niets uit. Ik ben me er wel van bewust dat een master Neerlandistiek andere deuren kan openen."

Kristel Doreleijers is promovenda taalkunde bij Tilburg University en het Meertens Instituut

Profile picture Kristel Doreleijers

"Precies toen ik in 2016 mijn bachelor Nederlandse taal en cultuur afrondde aan de Universiteit Utrecht, was de master Neerlandistiek nieuw in het masteraanbod. Ik was direct enthousiast over de inhoud van het programma, dat zowel ruimte biedt voor kennisverdieping als voor kennisverbreding. Het internationale perspectief in combinatie met de blik op onze eigen taal en cultuur, maakt de master voor mij uniek binnen het UU-aanbod."

Lees meer

"De master schenkt aandacht aan alle disciplines van de Neerlandistiek: taalkunde, letterkunde en taalbeheersing. Ieder cursusprogramma vertrekt vanuit een maatschappelijke ‘behoefte’: hoe kunnen we vanuit theoretische talige en culturele inzichten de vertaalslag maken naar actuele onderwerpen uit het publieke debat? Gedurende het studiejaar ga je hier op verschillende niveaus mee aan de slag. Iedere cursus bevat een praktische leerlijn, waarin je bijvoorbeeld opiniestukken of beleidstukken schrijft op basis van de ervaring die je met de cursusstof hebt opgedaan.

Ook de onderzoeksstage is een belangrijk element binnen de master. Tijdens mijn stage bij Erfgoed Brabant in ’s-Hertogenbosch heb ik gewerkt aan een onderzoek naar variatie en verandering in het Brabants dialect, een onderwerp op het grensvlak van de theoretische taalkunde en de sociolinguïstiek, waar ik me nu nog altijd veel mee bezig houd. Daarnaast heb ik tijdens de stage mogen kennismaken met erfgoedbeleid, -advies en –educatie. In deze periode kwamen de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van Neerlandistiek perfect samen.

Gedurende het studiejaar ontdekte ik dat mijn carrièreambities voornamelijk liggen bij het doen van taalwetenschappelijk onderzoek en bij het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk. Om die reden ben ik in het studiejaar 2017-2018 een tweede master gaan doen: Meertaligheid en taalverwerving.

Tijdens deze master wilde ik vooral uitvinden of mijn hart daadwerkelijk bij de academische wereld ligt. Naast de reguliere cursussen heb ik daarom gewerkt als student-assistent bij de DRONGO-commissie en bij een project over ‘blended learning’. Voor de BA-opleiding Nederlandse taal en cultuur heb ik een serie kennisclips ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers en alumni.

Van september 2018 tot september 2019 werkte ik als onderzoeksassistent op het Meertens Instituut (KNAW), met name bij de projecten Vertrokken Nederlands (in samenwerking met de Taalunie) en Amsterdam Time Machine. In oktober 2019 ben ik begonnen met mijn vierjarige promotieonderzoek aan Tilburg University, waarbij ik ook nog altijd voor één dag per week aan het Meertens Instituut verbonden ben. In mijn onderzoek, dat wordt gefinancierd door NWO Promoties in de Geesteswetenschappen, onderzoek ik variatie en verandering van geslachtsmarkering in het Nederlands en de Noord-Brabantse dialecten.

Daarnaast onderhoud ik mijn website Profielwerkstuk Taalkunde, waarmee ik middelbare scholieren enthousiast wil maken voor het uitvoeren van een taalkundig onderzoek, en wellicht voor een toekomstige carrière als Neerlandicus/Neerlandica!"

Alix Wassing is beleidsmedewerker bij Stichting Lezen en leerkracht in het basisonderwijs

Profile picture Alix Wassing

"Neerlandistiek is een breed programma met drie domeinen: literatuur, taalbeheersing en taalkunde. De master sloot goed aan op mijn bachelor Nederlandse taal en cultuur. Toen ik aan Neerlandistiek begon was de master net nieuw. Ik kreeg het idee dat we als studenten inspraak hadden over de vorm en inhoud van de master. Verder is het programma kleinschalig en leer je elkaar goed kennen. Ook de docenten zijn erg betrokken."

Lees meer

"Toen ik aan het oriënteren was op de master zag ik dat Neerlandistiek veel vrije keuzeruimte bood, dus in jeugdliteratuur – ik twijfelde nog of ik die master zou gaan volgen in Tilburg – en andere thema’s die mij interesseren kon ik me verdiepen. Ook heb ik stagegelopen bij Stichting Lezen, waar ik inmiddels werk als beleidsmedewerker.

Maar goed, de inhoud van de master. In jeugdliteratuur heb ik me zeker kunnen verdiepen: mijn scriptie ging over culturele diversiteit in bekroonde prentenboeken. Culturele diversiteit spreekt me aan en dat onderwerp kwam veel terug in de cursus ‘Binnen- en buitenblik op Nederland’. Die kennis kon ik goed gebruiken voor mijn scriptie.

Momenteel werk ik drie dagen als beleidsmedewerker bij Stichting Lezen. Ik hou me onder andere bezig met het vertalen van wetenschappelijke kennis die we opdoen naar strategisch beleid voor de sector onderwijs. De overige twee dagen werk ik als leerkracht op een basisschool. Voor mijn bachelor en master aan de UU heb ik de PABO gedaan en naast mijn studie ben ik regelmatig ingevallen op basisscholen. Invalleerkrachten zijn altijd nodig, nu helemaal met het lerarentekort, dus werk heb ik altijd!

Behalve mijn stage, waarin ik ervaring met werken op kantoor heb opgedaan, heb ik tijdens mijn master veel gehad aan Career Services. Deze UU-dienst helpt studenten bij het opstellen van CV’s, sollicitatiebrieven en met jezelf in de markt zetten. In het curriculum van de master wordt overigens veel onderwezen over instituties: dat komt goed van pas in mijn werk, omdat het mijn taak is om verschillende instituties in kaart te brengen.

Mijn hart ligt bij instellingen die van betekenis zijn voor de maatschappij. Ik vind het belangrijk om mij hiervoor, nu en in de toekomst, in te zetten. Voor nu is het fijn om twee verschillende banen te hebben, allebei banen waarin ik onderwijs en leesbevordering kan combineren."