Carrièreperspectieven

Het programma bereidt voor op functies in organisaties waar vraagstukken rond internationalisering & Nederlandse taal en cultuur een grote rol spelen. Je kunt dan denken aan functies als redacteur of medewerker communicatie bij een literaire, educatieve of commerciële uitgeverij, journalist, taaladviseur, (taal)beleidsmedewerker en woordvoerder bij gemeentelijke/provinciale/landelijke overheden en ambassades, taalconsulent, taaltrainer en tekstschrijver.

Naar de arbeidsmarkt

Neerlandici stromen niet naar één specifiek beroep door, maar komen op een veelheid van plekken terecht waar zij over hun vakinhoudelijke kennis van de Nederlandse taal en cultuur met anderen communiceren. 

Alumni op LinkedIn

Door in het onderwijs

Na de master Neerlandistiek kun je met de eenjarige lerarenopleiding je eerstegraads bevoegdheid halen. Je kunt de master LVHO Nederlands ook in Utrecht volgen.
Let op: indien je wil doorstromen naar de eenjarige lerarenopleiding moet je voldoen aan de toelatingseisen van de MA Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie. Hou hier rekening mee bij je aanmelding voor de MA Neerlandistiek of bespreek dit tijdig met de programmacoördinator.

Stage op een middelbare school

Alumna Sara vertelt over haar stage in het kader van de educatieve master

Alumna Sarah Romijn studeerde Neerlandistiek en loopt in het kader van haar vervolgopleiding - de educatieve master - stage op een middelbare school. "De master Neerlandistiek helpt mij om heel goed te vertellen aan de jongeren waarom Nederlands zo belangrijk is."

Academische carrière

Het masterprogramma Neerlandistiek leidt doorgaans niet tot een promotieplek. Mocht je wel interesse hebben in een academische carrière, kijk dan eens naar de onderzoeksmasters Nederlandse literatuur en cultuur of Linguistics.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

LinkedIn-profiel en -groep

Tijdens de introductie maken de studenten – voor zover ze dat al niet hebben – een LinkedIn-profiel aan en worden lid van de LinkedIn-discussiegroep van de master. Daarmee ontstaat een netwerk van studenten uit deze master.

Extra schrijfhulp

In samenspraak met de coördinator van de master Interculturele communicatie kun je deelnemen aan het 'schrijfatelier'. Het schrijfatelier wordt gebruikt om internationale studenten feedback te kunnen geven op academische schrijfproducten in de taal van studie en zo lacunes in de academische schrijfvaardigheid via peer reviews te kunnen oplossen. 

Career Services

Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Lees meer over loopbaanbegeleiding.

Meer career events

  • Your Perspective is een maandelijkse bijeenkomst voor studenten en alumni van de faculteit Geestewetenschappen. 
  • De faculteit Geesteswetenschappen organiseert ieder jaar een CarrièreNacht met interessante partners. Zij laten een scala aan baanmogelijkheden voor afgestudeerden in de geesteswetenschappen zien. 
  • Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt.