Studieprogramma

Het masterprogramma Neerlandistiek duurt één jaar (60 EC). Een studiejaar bestaat uit twee semesters, die ieder uit twee blokken bestaan. 

Studieopbouw

De master bestaat uit verplichte cursussen, verplichte-keuzecursussen, een stage en een afstudeerproject. Bekijk het studieschema (pdf).

Blok 1 en 2

Je volgt vier verplichte cursussen op het gebied van de taalkunde, de (interculturele) communicatie en de letterkunde van het Nederlands. Daarnaast kies je nog 2 cursussen uit andere masterprogramma’s, zoals bijvoorbeeld Interculturele communicatieMeertaligheid en taalverwerving of Literatuur vandaag

Blok 3 en 4

Je sluit de master af met een individuele stage en een afstudeerproject. Enkele recente voorbeelden van scripties:

Uitgelicht: cursus Schrijverschap

In de cursussen is het steeds de bedoeling tot kritische reflectie op het thema van de cursus te komen. De cursus 'Schrijverschap als ondernemerschap' gaat bijvoorbeeld over de manier waarop literaire auteurs hun schrijverschap vormgeven: hoe ze zichzelf presenteren, ook internationaal, en hoe ze aan hun literaire werk proberen te verdienen.
 

Uitgelicht: Liternatuur

Binnen de cursus ‘Trends in de Nederlandse literatuur: de klimaatcrisis’ hebben studenten van Neerlandistiek zich beziggehouden met de relatie tussen literatuur en het klimaat. Hoe is er de afgelopen jaren gedacht en geschreven over de relatie tussen mens en natuur? Het leverde een website op: Liternatuur, waarop de studenten een bijdrage proberen te leveren aan de klimaatgeletterdheid in Nederland. 

Foto: Tim Vermeire

Onderwijsvormen

 • werkcollege 
 • groepswerk 
 • zelfstudie
 • stage 
 • scriptie 

De cursussen bestaan uit werkcolleges. Je werkt in de werkcolleges in groepen met gemengde samenstelling (bv. internationale studenten, al werkende studenten, studenten met andere dan neerlandistieke achtergrond, zoals journalistiek).

Tijdens de werkcolleges komen gastsprekers, die werken in een van de functies waar deze master je voor opleidt, langs voor presentaties en gastcolleges. Elke cursus heeft ongeveer 4 contacturen. Driekwart van de week besteed je dus aan zelfstudie en groepswerk. De master wordt afgesloten met een individuele stage en een afstudeeronderzoek.

  Stage

  Robyn Beekman vertelt over haar stage bij Issuemakers

  In het masterprogramma is veel aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie. Je wordt vanaf de introductie gestimuleerd om na te denken over je individuele profilering. Vanuit je interesse richt je je studieplan in en zoek je met hulp van de docenten naar een stage. Tijdens deze verplichte stage (met onderzoekscomponent) heb je regelmatig contact met de docentbegeleider. In het verleden hebben studenten van Neerlandistiek stageplekken gevonden bij: 

  DidactiefNoordhoff UitgeversDe Nieuwe Oost/Wintertuin | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Overamstel Uitgevers |Singel Uitgeverijen | Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum | Uitgeverij de Arbeiderspers | Stichting Lezen | Van Gogh Museum | Rijksmuseum | MuiderslotTaalunieNederlands LetterenfondsMeertens Instituut

  Toetsmethoden

  • paper/essay
  • onderzoeksverslag
  • adviesdocument of beleidsnotitie
  • publieksgericht schrijven 
  • mondelinge presentatie
  • mondeling eindtentamen

  Zoek je een extra uitdaging?

  Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Zo biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

  Meer over extra uitdaging