Studieprogramma

Het masterprogramma Literatuur vandaag duurt één jaar (60 EC). Een studiejaar bestaat uit twee semesters, die ieder uit twee blokken bestaan.

Studieopbouw

De master bestaat uit cursussen, een stage (of cursussen van Masterlanguage) en een scriptie. Je kunt kiezen uit verschillende tracks. Bekijk de studieschema's van de verschillende tracks:

Semester 1 | Blok 1 en blok 2

In het eerste semester volg je per blok:

 • Een cursus om theoretische kennis op te doen.
 • Een cursus om je praktische vaardigheden te trainen.
 • Eén taalspecifieke cursus over literatuur uit het taalgebied dat je gekozen hebt.

Naast de taalspecifieke cursussen wordt een aantal cursussen in een Engelstalige en een Nederlandstalige variant aangeboden.

Semester 2 | Blok 3 en 4

 • In het tweede semester kun je ervoor kiezen een stage te lopen of cursussen van Masterlanguage te volgen om nog meer verdieping aan te brengen in je taalspecialisatie.
 • Ook schrijf je in dit tweede deel van je studie je scriptie. In periode 1 en 2 organiseren we informatiebijeenkomsten om de stage en de scriptie voor te bereiden. 

Uitgelicht: Liternatuur

Unsplash. Foto: Hitoshi Suzuki

Binnen de cursus ‘Trends in de Nederlandse literatuur: de klimaatcrisis’ hebben studenten van Literatuur vandaag zich beziggehouden met de relatie tussen literatuur en het klimaat. Hoe is er de afgelopen jaren gedacht en geschreven over de relatie tussen mens en natuur? Het leverde een website op: Liternatuur, waarop de studenten een bijdrage proberen te leveren aan de klimaatgeletterdheid in Nederland. 
 

Foto: Tim Vermeire

Onderwijsvormen

 • hoorcollege
 • werkcollege
 • praktijk
 • groepswerk
 • zelfstudie
 • stage

Stage

Om tijdig werkervaring op te doen en contacten te leggen in je toekomstige werkgebied, heb je de mogelijkheid om in de tweede helft van het studiejaar een stage te lopen. Het stageteam van de master heeft goede contacten met verschillende bedrijven in het literaire veld, zoals:

Toetsmethoden

 • onderzoekspapers
 • essays
 • presentaties
 • mondeling tentamen
 • scriptie
 • stageverslag

Zoek je een extra uitdaging?

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Zo biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

Lees meer over extra uitdaging