In de rankings
Ranking

De Shanghai Ranking rangschikt de UU op 1 in Nederland en op 47 wereldwijd. Volgens de Times Higher Education Ranking staat de universiteit op plaats 68. De UU staat op de 36e plaats wereldwijd in de Taiwan-ranglijst. De studenten van de UU waarderen hun opleiding hoger dan gemiddeld. Zie de resultaten van de Nederlandse Studenten Enquête 2017 (pdf).

Internationale Ranking Posities Universiteit Utrecht
47 ➜ Academic Ranking of World Universities (Shanghai) 2017 (link)
68 ➜ Times Higher Education World University Ranking 2018 (link)
91-100 ➜ Times Higher Education World Reputation Ranking 2017 (link)
109 ➜ QS World University Ranking 2017 (link)
36 ➜ National Taiwan University Ranking 2016 (link)
59 ➜ CWTS Leiden Ranking 2017 (link)
59 ➜ U.S. News & World Report Best Global Universities Ranking 2016 (link)
Over reputatie
Nobelprijswinnaars

De Nobelprijs is de meest prestigieuze prijs op wetenschappelijk gebied. Sinds de eerste uitreiking in 1901 zijn 12 wetenschappers die op enigerlei wijze verbonden waren of zijn aan de Universiteit Utrecht met de Nobelprijs onderscheiden:  G. ‘t Hooft, M.J.G. Veltman, P.J. Crutzen, N. Bloembergen, T.C. Koopmans, L.S. Ruzicka, P. Debye, C. Eijkman, R.Magnus, W. Einthoven, W.C. Röntgen en J.H. van ‘t Hoff.

Studenten & programma's
Feiten en cijfers

Bij de Universiteit Utrecht vind je:

30.374 studenten
1.537 buitenlandse en 1.224 exchange studenten
118 nationaliteiten
140 masterprogramma's (2015-2016), 87 Engelstalig

Internationaal
internationaal

De Universiteit Utrecht werkt samen met gerenommeerde universiteiten over de hele wereld. Die samenwerking bestaat uit: samenwerking in onderzoek- en onderwijsprogramma’s, uitwisseling van onderzoekers, docenten en studenten, fellowshipprogramma’s, bijzondere leerstoelen voor visiting professors. Ook is de universiteit actief lid van diverse internationale onderzoek- en onderwijsnetwerken, zoals: the League of European Research Universities, Utrecht Network,
Oxford Network.