In de rankings
Ranking

De Shanghai Ranking rangschikt de UU op 1 in Nederland en op 65 wereldwijd. Volgens de Times Higher Education Ranking staat de universiteit op plaats 62. De UU staat op de 35e plaats wereldwijd in de Taiwan-ranglijst volgens de Higher Education Evaluation & Acreditation Council. De studenten van de UU waarderen hun opleiding hoger dan gemiddeld. Zie de resultaten van de Nederlandse Studenten Enquête (NSE 2015)

Internationale Ranking Posities Universiteit Utrecht
65 ➜ Academic Ranking of World Universities (Shanghai) 2016
86 ➜ Times Higher Education World University Ranking 2016
91-100 ➜ Times Higher Education World Reputation Ranking 2016
104 ➜ QS World University Ranking 2016
36 ➜ National Taiwan University Ranking 2016
51 ➜ CWTS Leiden Ranking 2016
59 ➜ U.S. News & World Report Best Global Universities Ranking 2016
Over reputatie
Nobelprijswinnaars

De Nobelprijs is de meest prestigieuze prijs op wetenschappelijk gebied. Sinds de eerste uitreiking in 1901 zijn 12 wetenschappers die op enigerlei wijze verbonden waren of zijn aan de Universiteit Utrecht met de Nobelprijs onderscheiden:  G. ‘t Hooft, M.J.G. Veltman, P.J. Crutzen, N. Bloembergen, T.C. Koopmans, L.S. Ruzicka, P. Debye, C. Eijkman, R.Magnus, W. Einthoven, W.C. Röntgen en J.H. van ‘t Hoff.

Studenten & programma's
Feiten en cijfers

Bij de Universiteit Utrecht vind je:

30.374 studenten
1.537 buitenlandse en 1.224 exchange studenten
118 nationaliteiten
140 masterprogramma's (2015-2016), 87 Engelstalig

Internationaal
internationaal

De Universiteit Utrecht werkt samen met gerenommeerde universiteiten over de hele wereld. Die samenwerking bestaat uit: samenwerking in onderzoek- en onderwijsprogramma’s, uitwisseling van onderzoekers, docenten en studenten, fellowshipprogramma’s, bijzondere leerstoelen voor visiting professors. Ook is de universiteit actief lid van diverse internationale onderzoek- en onderwijsnetwerken, zoals: the League of European Research Universities, Utrecht Network,
Oxford Network.