Extra uitdaging

Voor studenten op zoek naar extra uitdaging naast hun master zijn er verschillende opties. 

Omarm je nieuwsgierigheid

De Universiteit Utrecht biedt diverse honoursprogramma's voor studenten die op zoek zijn naar extra kansen om hun nieuwsgierigheid te voeden en zich persoonlijk te ontwikkelen. Honoursprogramma's worden gevolgd naast de reguliere masteropleiding. Er zijn zowel facultaire als universiteitbrede honoursprogramma's.

Facultaire honoursprogramma's

Facultaire honoursprogramma's bieden meer diepgang in je eigen vakgebied. Hier krijgen studenten de gelegenheid om zich meer te concentreren op persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen hun eigen discipline. Je kunt kiezen uit de volgende facultaire honoursprogramma's:

Universiteitsbrede honoursprogramma's

In deze interdisciplinaire programma’s krijgen studenten de kans om hun diverse interesses te verkennen terwijl ze samenwerken met studenten uit verschillende vakgebieden aan uiteenlopende maatschappelijke en academische vraagstukken. Hiermee ontwikkelen studenten de vaardigheid om complexe maatschappelijke kwesties te benaderen vanuit een breder perspectief.

In een steeds meer onderling verbonden wereld is het vermogen om samen te werken met mensen uit diverse vakgebieden een essentiële vaardigheid. Na voltooiing van deze honoursprogramma’s ontvangen de studenten een honourscertificaat tijdens een feestelijke ceremonie. De volgende programma's worden aangeboden:

Voor meer informatie over honours programma's aan de UU, ga naar de Honours College website, de honours Instagram of stuur een e-mail naar honourscollege@uu.nl.

Studieverenigingen

Wil je jezelf ook naast de studie ontwikkelen en je voorbereiden op de fase na het afstuderen? Word dan (actief) lid van een studievereniging / stichting. 

Capita Selecta

Tijdens de studie heb je ook de mogelijkheid om verschillende activiteiten op het gebied van de diergeneeskunde te doen via Capita Selecta. Je verdiept je in relevante onderwerpen in de diergeneeskundige wereld en bereid je zo voor op de fase na je afstuderen. Heb je aan voldoende activiteiten deelgenomen, dan ontvang je een certificaat.

Studium Generale

Studium Generale is er voor academische verbreding en verdieping, naast je studie (of werk). In discussies, lezingen, talkshows en artikelen koppelt Studium Generale wetenschap aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Ze gaan voorbij de grenzen van disciplines en de waan van de dag. Studium Generale stelt prikkelende vragen en zet aan tot denken. Hier ontmoeten wetenschappers, studenten en andere nieuwsgierige mensen elkaar, op zoek naar nieuwe vragen, antwoorden en perspectieven. Iedereen is welkom en toegang is gratis. Zo dragen ze bij aan de publieke waarde van wetenschap en de brede vorming van mensen binnen en buiten de Universiteit Utrecht.