Studieprogramma

Studieopbouw 

De masteropleiding Diergeneeskunde bestaat uit drie onderdelen: een uniform deel, een gedifferentieerd deel en de profileringsruimte. Het onderwijs is opgebouwd uit onderwijs op drie niveaus (1,2,3). Als student stel je zelf een individueel pakket samen passend bij je eigen ambities en talenten en leidend tot algemeen bevoegd dierenarts. Cursussen worden aangeboden binnen de door de Universiteit Utrecht gehanteerde periodes. Om continuïteit van de gezondheidszorg in de klinieken te kunnen waarborgen is er voor relevante klinische cursussen een vijfde periode gedurende de zomerperiode.

De cursussen binnen deze onderdelen hebben verschillende niveaus:

Uniform deel (60 EC)
 • Uniforme cursussen N1

 • Junior Extramuraal Coschap N1

 • Longitudinale cursus PPO N2

Gedifferentieerd deel (45 EC)
 • Differentiatie coschappen N2

 • Senior Extramuraal Coschap N3

Profileringsruimte (75 EC)
 • Twee keuzecoschappen N2

 • Vrij te kiezen profileringsruimte N2 & N3

 • Thesis N3

Binnen de masteropleiding moeten studenten minimaal 60 EC aan cursussen op niveau 3 volgen. Het Senior Extramuraal Coschap (SECo) (15 EC) en Thesis (minimaal 22,5 EC) vallen onder deze 60 EC.

Onderwijsvormen

Het onderwijs in de master is gericht op het werkplek leren; naast de dierenarts zelf dierenarts worden (meester-gezel). Dit betekent dat het onderwijs praktisch georiënteerd is en in het theoretisch onderwijs veel ruimte wordt geboden voor zelfstudie. Je wordt begeleid op verschillende niveaus, namelijk door docenten, andere faculteitsmedewerkers en door (senior) studenten. Je doorloopt in steeds grotere mate van zelfstandigheid je onderwijsprogramma.

De groepsgrootte varieert per onderwijsvorm:

 • (interactief) Hoorcollege; alle masterstudenten in het programma op een bepaald moment
 • Theoretisch onderwijs zoals werkcollege; 12 tot 25 studenten
 • Practica; maximaal 15 studenten
 • Werkplek en (overig) praktisch onderwijs; 1 tot 5 studenten

Let op: er zijn avond-, nacht- en weekenddiensten.

Toetsmethoden

Je houdt met een elektronisch systeem een portfolio bij, waarin beoordelingen betreffende je ontwikkeling op de cursusleerdoelen en eindtermen van de opleiding zijn terug te vinden. Het portfolio beschrijft hiermee en levert een bijdrage aan de longitudinale ontwikkeling van jou als student.

Extra uitdaging

Op zoek naar extra uitdaging naast je studie?

Zowel de Universiteit Utrecht als de faculteit Diergeneeskunde hebben een honoursprogramma voor studenten die extra uitdaging zoeken. Daarnaast worden er allerlei interessante symposia, lezingen en activiteiten georganiseerd door: Capita Selecta, studieverenigingen en Studium Generale. 

Lees meer over extra uitdaging naast je studie