Studentbegeleiding

Wie kan je helpen?

Studieadviseur

Iedere opleiding heeft een studieadviseur, die je bijvoorbeeld kan informeren over onderwijs- en examenregelingen en de gang van zaken rond het afstuderen. Als je te maken hebt met persoonlijke problemen of bijzondere familieomstandigheden, neem dan altijd eerst contact op met je studieadviseur. De contactgegevens van de studieadviseur vind je op de pagina’s van je opleiding. De studieadviseur kan je ook doorverwijzen naar andere begeleiders.

Studentenpsycholoog

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van studeerproblemen en persoonlijke problemen die je studievoortgang in de weg staan.

Studentendecaan

Als je vragen hebt over zaken die je studie overstijgen, zoals studiefinanciering en wettelijke of universitaire regelingen kun je terecht bij een studentendecaan van Studentenservice.

Studieloopbaanadviseur

De studieloopbaanadviseur is goed op de hoogte van de arbeidsmarkt voor academici. Je kunt hier terecht voor een persoonlijk advies of een training.

Trainers

Er worden aan de UU diverse trainingen aangeboden op het gebied van studievaardigheden, persoonlijke problemen, etc. Kijk op de site voor huidige studenten voor een overzicht van alle trainingen.

Meer informatie over begeleiding en advies

Op de studentensite vind je meer informatie over Begeleiding en advies.