20 februari 2019

Veearts

Toekomstige dierenarts beter voorbereiden

De landbouwhuisdierenarts anno 2019 heeft door het verander(en)de beroepsveld niet meer alleen te maken met het zieke dier; het vak draait om veel meer. De faculteit Diergeneeskunde wil toekomstige landbouwhuisdierenartsen daar beter op voorbereiden, onder andere door meer interactie met de mensen in veld. Vakblad Veearts sprak hierover met Wouter Dhert, decaan van de faculteit Diergeneeskunde, en dierenarts Geart Benedictus die de faculteit adviseerde over aanpassing van het curriculum van de opleiding tot landbouwhuisdierenarts.

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht wil in interactie met de omgeving, de mensen in het veld, komen tot nieuwe inzichten”, zegt Wouter Dhert. “Wij zitten niet in een ivoren toren van waaruit we roepen: wij weten alles en zo moet het. De faculteit is een nuttige en belangrijke schakel in een netwerk; er zijn ook andere nuttige en belangrijke schakels, en daar luisteren we graag naar. We kunnen niet zonder de buitenwereld. We willen daarom meer de blik naar buiten richten en meer verbinding maken met het werkveld. Daarvoor hebben we afgelopen jaar het relatiemagazine Vetscience uitgebracht: voor de medewerkers én externe geïnteresseerden. Ook organiseren we debatten over uiteenlopende thema’s. De eerste twee gingen over de toekomst van de veehouderij.”

Het volledige artikel is verschenen in de Veearts in februari 2019.