18 juni 2019

Leeuwarder Courant

GGD Fryslân voelt niks voor onderzoek naar geiten

GGD Fryslân voelt er niks voor om te onderzoeken of er ook rondom Friese geitenbedrijven sprake is van een verhoogde kans op longontsteking.

[...]

25 procent longontsteking
Aaneiding voor de geitenstop, die door alle provincies is ingevoerd uitgezonderd Groningen en Drenthe, zijn meerdere onderzoeken naar de relatie tussen veehouderij en de gezondheid van omwonenden in Noord-Limburg en het oosten van Noord-Brabant. Daaruit blijkt dat rondom geitenbedrijven circa 25 procent meer sprake is van een longontsteking, zei onderzoeker Lidwien Smit. Na de zomer worden de uitkomsten verwacht van soortgelijke onderzoeken in Overijssel, Gelderland en Utrecht.

Het volledige bericht is verschenen in de Leeuwarder Courant op 13 juni 2019.