1 november 2019

Tijdschrift voor Diergeneeskunde

Gezondheid én karakter van rashonden moet belangrijker worden dan het uiterlijk

Afgelopen zomer is dierenarts-specialist Paul Mandigers verkozen tot bestuurslid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. Als dierenarts, clinicus en onderzoeker neurologie en lid van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschaps­dieren heeft hij een andere achtergrond dan de overige bestuursleden. Wat hoopt hij te kunnen bljdragen aan de fok van rashonden met minder rasgebonden afwijkingen en hoe denkt hij dat te bereiken? 

Zelf vindt Paul Mandigers zijn benoeming tot bestuurslid van de Raad van Beheer op Kynolo­gisch gebied in Nederland (RvB), waar hij de portefeuille Gezondheid & Welzijn toebedeeld heeft gekregen, een hele mooie uitdaging. "Het is voor het eerst dat een dierenarts én niet-ky­noloog zitting heeft in dit bestuur. lk zie mijn benoeming als een teken dat de Raad van Beheer openstaat voor verandering in de manier waarop rashonden tot nu toe zijn gefokt, dat er meer aandacht is gekomen en nog gaat komen voor de gezondheid van deze honden, en dat alle
aandacht niet alleen meer gaat naar het uiterlijk."

Het volledige bericht is verschenen op 1 november 2019 in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.