1 april 2019

De Veearts

'Doel van richtlijn moet duidelijk zijn'

Hoe kunnen dierenartsen het best geholpen worden om veterinaire richtlijnen daadwerkelijk te gebruiken? Dierenarts en promovendus Isaura Wayop doet er onderzoek naar. Vakblad Veearts sprak met haar over de doelstellingen en  methodiek van haar onderzoek.

De afgelopen tien jaar heeft de Nederlandse veehouderij zeer succesvol het antibioticumgebruik gereduceerd. Dit is het resultaat van een set aan maatregelen en initiatieven van veehouders, dierenartsen, georganiseerd bedrijfsleven en de overheid. Een van de initiatieven is de ontwikkeling van richtlijnen voor veterinair handelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld huisartsen, is het werken met richtlijnen een relatief nieuwe ontwikkeling voor dierenartsen. De vraag is hoe dierenartsen het best geholpen kunnen worden om de richtlijnen daadwerkelijk te gebruiken. ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) subsidieert het onderzoek VET-ENHANCE naar de implementatie van veterinaire richtlijnen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dierenarts en promovendus Isaura Wayop, onder begeleiding van dierenarts en hoogleraar Klinische Infectiologie Jaap Wagenaar, hoogleraar Gezondheidscommunicatie Emely de Vet en dierenarts en onderzoeker David Speksnijder.

Het volledige artikel is verschenen in de Veearts in april 2019.