De Duiders: Karin Geuijen over de opvang van Oekraïners en ons asielbeleid

In het Universiteit Utrecht Studium Generale programma De Duiders geeft een wetenschapper scherpe duiding bij de actualiteiten. Wat lijken de media over het hoofd te zien? Wat is de stand van het onderzoek? En hoe kijken wetenschappers naar deze kritische situatie? Op 10 mei 2022 was bestuurskundige Karin Geuijen te gast. Zij sprak over wat de opvang van Oekraïners ons leert over ons asielbeleid.

De oorlog in Oekraïne bracht een groep vluchtelingen in beweging die ook in Nederland wordt opgevangen. Hun komst van Oekraïners plaatst ons voor vertrouwde vraagstukken. Hoe kun je vluchtelingen het beste opvangen? Wie mag welke status krijgen? En wat zijn de plannen op de lange termijn? Hoog tijd om de vluchtelingenpolitiek kritisch onder de loep te nemen. Wie of wat bepaalt ons asielbeleid? Hoe balanceer je tussen het beschermen van vluchtelingen en het beheersen van migratie? En hoe eerlijk is de huidige asielprocedure eigenlijk?

Karin Geuijen onderzoekt de rol van experimentele innovaties in het ontembare vraagstuk van gedwongen migratie. Ook geeft ze onderwijs, workshops en lezingen over publieke waarde en over innovaties in vluchtelingenbeleid. Ze is onderzoekscoördinator van een meerjarig onderzoek naar de manier waarop niet-EU migranten onderdeel (kunnen) zijn van het revitaliseren van krimpgebieden in Europa: https://www.welcomingspaces.eu/

Bekijk de video van deze Studium Generale avond hier: