Podcast: CHAIN – connecting the dots, over het gebruik van blockchain door de overheid

Jonge vrouw luistert met oordopjes, Foto: Siddharth Bhogra via Unsplash
Foto door: Siddharth Bhogra, via Unsplash.

In de podcast CHAIN – connecting the dots nemen onderzoekers Jurgen Goossens en Charlotte van Oirsouw van de Universiteit Utrecht, samen met TiU onderzoekers Esther Keymolen en Gert Meyers je mee in het verhaal van hun interdisciplinaire NWO-MVI project CHAIN naar het gebruik van (blockchain)technologie door de overheid.

In een drieluik geven ze een unieke kijk achter de schermen van academisch onderzoek:

Aflevering 1: van idee tot onderzoek

In deze eerste aflevering beginnen we bij het begin, of eigenlijk nog een beetje eerder: bij ontwikkelingen in de samenleving die twee hoogleraren – jurist Jurgen Goossens en techniekfilosoof Esther Keymolen – bij elkaar brachten om samen onderzoek te gaan doen naar het gebruik van blockchain door de overheid en wat dat kan betekenen voor de te toch al ingewikkelde relatie tussen de overheid en burger. Een belangrijk onderwerp, vonden ook Jurgen en Esther zelf. En dus besloten ze gezamenlijk financiering aan te vragen voor het opzetten van een onderzoeksproject via het NWO programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Beluister aflevering 1

Aflevering 2: casestudies

In deze aflevering praten we met STS-onderzoeker Gert Meyers en promovenda in de rechten Charlotte van Oirsouw over het doen van casestudieonderzoek en over twee cases die binnen het CHAIN project onder de loep worden genomen: de Rode Knop en de EnergieKnip. In beide cases speelt technologie een rol in de relatie tussen burger en overheid. Het idee van de Rode Knop is dat er een soort digitale pauzeknop wordt ontwikkeld voor mensen met schulden die hun betalingsachterstanden niet kunnen voldoen en tijdelijk
schuldenrust nodig hebben. En met de EnergieKnip wil de gemeente Emmen huishoudens helpen de stroom- en gasrekening betaalbaar te houden door energiebesparende spullen toe te kennen aan burgers. De ene technologie is nog
in ontwikkeling en de andere is al geïmplementeerd.

Beluister aflevering 2

Aflevering 3: voorbij het eigen perspectief

In deze aflevering praten we over het doel van multidisciplinair onderzoek. Met juridische, filosofische en sociologische achtergronden vormen de onderzoekers van het CHAIN team een bont gezelschap. Jurist Jurgen Goossens is hoogleraar staatsrecht en techniekfilosoof Esther Keymolen is hoogleraar in de regulering van digitale technologie. Samen gaven ze vorm aan CHAIN als een interdisciplinair project: een wetenschappelijke krachtenbundeling waarbij vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken naar de inzet van technologie door de overheid.

Beluister aflevering 3

Spotify

Beluister ze hier, allemaal op Spotify.

Financiering door KNAW

De podcast is gefinancierd met de KNAW-waardering die het CHAIN project heeft ontvangen van het Pilotfonds ‘Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers Gewaardeerd!’ en is tot stand gekomen in het kader van het door NWO gefinancierde CHAIN project ‘Blockchain in de netwerksamenleving’ (project nr. MVI.19.040) binnen het programma ‘Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publiek waarden in een digitale samenleving.’