Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

Taal- en cultuurstudies (TCS) duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 tot 18 uur aan onderwijs, dat Nederlandstalig is. Je leest zowel Engelse als Nederlandse literatuur.

Vakkenpakket

In je eerste studiejaar maak je kennis met verschillende vakgebieden en hun werkwijzen. Dat doe je door middel van thematische vakken. Je kunt kiezen uit onder andere: 'Religie en conflict', 'Mediawijsheid', 'Een gekleurde wereld' en: 'Toren van Babel'. Daarnaast maak je in je eerste jaar kennis met de taal en cultuur van jouw eigen keuze, bijvoorbeeld: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch en Logica (filosofie). Het studieprogramma van TCS stel jij zelf samen. Dat doe je uiteraard niet alleen, je krijgt daarbij uitgebreid advies en steun. In het schema hieronder wordt een voorbeeld getoond van vakken die je kunt kiezen in je eerste jaar. 

Hoofdrichtingen

In de loop van het tweede en derde jaar volg je een hoofdrichting. Dat betekent dat je je gaat specialiseren. Bij TCS kun je kiezen uit meer dan 14 hoofdrichtingen. Je kunt je verdiepen in alle mogelijke richtingen, zoals Spaanse taal en cultuur, religiewetenschappen, media en cultuur, internationale betrekkingen, Keltische taal en cultuur, communicatie en informatiewetenschappen, Genderstudies en nog veel meer. Regelmatig komen er ook nieuwe hoofdrichtingen bij. Wil je weten wat je precies kunt kiezen? Via onderstaande button kom je op een overzichtspagina uit.

Bekijk alle hoofdrichtingen

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkgroepen en projectgroepen. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 28 uur per week aan zelfstudie besteden. Hieronder zie je de verdeling van theorie, praktijk, groeps- en individueel werk per cursus. 

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

20%

Practicum

0%

Groepswerk

25%

Zelfstudie

45%

Uniek: stage of studie in het buitenland

TCS is uniek. Het is de enige opleiding waarbij het verplicht is om stage te lopen óf een periode in het buitenland te studeren. Studenten die kiezen voor een buitenlandverblijf, ervaren hoe het is om te studeren in een heel ander academisch systeem, en kunnen cursussen volgen waarmee ze hun hoofdrichting verder verdiepen, of zich juist in de breedte ontwikkelen. Studenten die een stage lopen doen praktijkervaring op en krijgen inzicht in wat zij met hun kennis en talenten kunnen betekenen voor het werkveld. Je kunt meelopen bij uitgeverijen, redacties, bibliotheken, NGO’s, musea en bijvoorbeeld het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 125 studenten aan de opleiding Taal- en cultuurstudies. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor TCS behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire