Ervaringen

Benieuwd naar de ervaringen van een Taal- en cultuurstudiesstudent? Je leest ze hieronder. Onze student Leon vertelt daarnaast in deze Q&A over ons programma en studeren in Utrecht en docent Berteke Waaldijk en student Rachid leggen in dit filmpje uit wat je eigenlijk precies doet binnen de richtingen Conflict en Gender. 

Christina de Korte is student en beeldend kunstenaar

Christina de Korte is student en beeldend kunstenaar

"In 2019 ben ik afgestudeerd van de opleiding Fine Art aan de HKU in Utrecht en sindsdien ben ik actief als beeldend kunstenaar. TCS ben ik in eerste instantie gestart ter verdieping van mijn kunstpraktijk, maar gaandeweg de studie werd ik gegrepen door onderzoek doen."

"Binnen TCS wilde ik me richten op 'niet-westerse' kunstgeschiedenis en cultuur. In voorgaande opleidingen lag de focus vaak op 'het westen', maar ik wilde mijn blik verbreden. Onderzoek doen en een kunstpraktijk hebben, versterkt elkaar. Het helpt mij om concrete vraagstukken waar ik zelf tegenaan loop te onderzoeken, zoals het gebruik van een wit masker als een canvas of het inzetten van bepaalde patronen en textiel in mijn dagelijkse kleding en kunst."

Lees meer

"Tijdens deze studie werd me duidelijk dat deze vraagstukken verder gaan dan persoonlijke interesses en dat er nog heel veel te onderzoeken valt. Zo is er in het veld van textiel, kunst en religie, bijvoorbeeld over de culturele toe-eigening van patronen, nog veel te ontdekken.

Ik geniet van het werken aan mijn scriptie, zoals de interviews die ik heb met respondenten over het gebruik van Vlisco-textiel, het verdiepen in de techniek en het verwerken van alle informatie. Naast deze vakken binnen verschillende disciplines in de geesteswetenschappen, volgde ik Arabische taalvakken om deze taal te kunnen gebruiken in onderzoek en mijn werk als beeldend kunstenaar. Door het bestuderen van Arabisch kan ik bijvoorbeeld in de grondtaal islamitische kunst bestuderen en geeft de taal zelf toegang tot een, voor mij, nieuwe wereld. De manier van onderzoek doen, zoals ik bij mijn scriptie schrijven ervaar, heeft vergelijkingen met het proces om tot een kunstwerk te komen. Dit maakt dat ik graag verder wil met onderzoek doen, en dat zou ik graag doen binnen de researchmaster Religiewetenschappen. Hierbij zal ik leren hoe ik mij verder kan ontwikkelen als onderzoeker en is er ruimte om de bevindingen uit mijn scriptie verder uit te werken.

Al met al heeft TCS mij geholpen om binnen mijn brede interessegebied meer focus aan te brengen en verdieping te zoeken aan de hand van verschillende methodes en vakgebieden. Juist door vakken te volgen bij verschillende disciplines werd mijn specialisatie steeds meer gevormd."

Evelyn van den Berg is tweedejaarsstudent Taal- en cultuurstudies

Evelyn van den Berg is tweedejaarsstudent Taal- en cultuurstudies

“Op de middelbare school was ik niet alleen goed in de talen, ik vond ze ook echt interessant. Neem het Frans, dat veel verschillende werkwoordstijden en -uitgangen heeft. Welke uitgang gebruik je alleen bij welke tijd? Dat uitzoeken, vind ik leuk, want het is eigenlijk een soort puzzel."

"Het heeft wel even geduurd voor ik bij Taal- en cultuurstudies terechtkwam; ik heb echt een tijdje gezocht naar wat ik wilde. Ik deed wel al een hbo-studie thuis. Ik had mijn propedeuse gehaald toen een vriendin, die ook Taal- en cultuurstudies doet, me op de opleiding wees. Ze wist dat ik nog een beetje zoekende was en dat ik van taal hou. “Je kunt uit veel vakken kiezen, en je hoeft niet meteen één richting op te gaan”, vertelde ze."

Lees meer

"Het klonk goed, maar ik vond het ook spannend. Zou ik het wel aankunnen, en niet te veel tijd kwijt zijn met studeren? En zou ik het volhouden? Ik heb soms namelijk een beetje last van uitstelgedrag. Daarbij kwam dat ik, net als mijn vriendin die de opleiding tipte, een visuele beperking heb. Zou de lesstof wel toegankelijk voor mij zijn? Aan de andere kant dacht ik: als mijn vriendin het kan, kan ik het ook. En dat was zo!

Ik heb een laptop met spraaksoftware die de stof voorleest. Alles op papier, krijg ik digitaal. Ik maak net als mijn studiegenoten op dezelfde tijd tentamens, alleen krijg ik de mijne via de mail of op een USB-stick. Inmiddels zit mijn eerste jaar erop. In het eerste halfjaar doe je inderdaad veel met een taal. Ik koos voor Italiaans. Dat vond ik wel pittig, want het leren gaat snel: na een halfjaar ken je alle werkwoordstijden (en het Italiaans heeft er veel!) en kun je echt al gesprekken voeren.

In het tweede halfjaar bereid je je voor op de hoofdrichting, je specialisatie. Ik heb onder andere een vak gevolgd over het optimaliseren van communicatie: hoe laat je een tekst zo goed mogelijk aansluiten bij de lezer? Je kunt kiezen uit veel hoofdrichtingen. De hoofdrichtingsadviseur heeft mij verteld welke mogelijkheden ik allemaal had. Ik heb er nu voor gekozen de hoofdrichting taal en communicatie te gaan doen, en daarna een master Interculturele communicatie. Hiervoor wil ik me ook nog in een taal verdiepen: het Frans. Kan ik weer verder puzzelen!"

Welmoed Wagenaar was student

Welmoed Wagenaar was student Taal- en cultuurstudies

"Ik heb altijd van verhalen gehouden. Films, boeken, series: ik ben er gek op. Omdat mijn liefde voor lezen groot is, wist ik in mijn examenjaar op de middelbare school zeker dat ik iets met literatuur wilde doen. Na verschillende open dagen kwam ik uit op een meeloopdag bij Literatuurwetenschap en een bij Taal- en cultuurstudies (TCS)."

"Vooral de brede opzet van TCS sprak me aan: met de hoofdrichting moderne letterkunde bijvoorbeeld zou ik met eenzelfde basis eindigen als een literatuurwetenschapper, maar had ik in mijn eerste jaar nog de mogelijkheid om andere dingen uit te proberen. Ik was nog geen achttien, het was een grote stap om me meteen toe te moeten leggen op één vakgebied. TCS was de perfecte middenweg."

Lees meer

"En maar goed ook, want uiteindelijk kon ik mijn passie voor verhalen en mijn interesse in hoe verhalen effect hebben op mensen (en andersom) beter kwijt in de hoofdrichting Religie en cultuur. Daar was ik zonder dat eerste oriëntatiejaar nooit terechtgekomen.

TCS is een uitdagende opleiding voor de student die breed geïnteresseerd is en verder wil kijken dan één vakgebied. Bijna alle TCS’ers vinden van alles en nog wat leuk. Dat maakt ons tot een dynamische groep studenten, maar die breedte is ook een valkuil. Je moet uiteindelijk wel keuzes kunnen maken en knopen doorhakken – en daar ligt de uitdaging. Je leert jezelf kennen en ontdekt wat je nu eigenlijk wil (althans, dat is de bedoeling). Je creëert je eigen, unieke studieprogramma. TCS is er voor jou, zodat jij de studie kunt volgen die bij je past."

Inez Treffers is Adviseur Europese Zaken bij VNO-NCW

Inez Treffers is Adviseur Europese Zaken bij VNO-NCW

"Ik heb nooit een bepaald beroep in gedachten gehad, maar toen ik op de middelbare school zat dacht ik dat ik later in de cultuursector zou gaan werken. Omdat ik geïnteresseerd was in verschillende richtingen die onder de geesteswetenschappen vallen (kunst, cultuur en muziek, maar ook geschiedenis) viel mijn oog op TCS."

"Het sprak me aan dat ik van verschillende richtingen kon proeven en gedurende de bachelor pas echt voor een richting hoefde te kiezen. Een grappig feitje is dat ik voor een hele andere richting ben gegaan dan dat ik in eerste instantie gedacht had: internationale betrekkingen en politieke geschiedenis. Ik denk dat dit ook veel zegt over hoe breed de mogelijkheden zijn binnen TCS en dat het je de mogelijkheid geeft om te ontdekken waar je grootste interesse ligt."

Lees meer

"Toen ik mijn master deed (Internationale betrekkingen in historisch perspectief, UU) werd het aanbevolen om een stage te lopen. Ik wilde graag in Brussel stage lopen, omdat ik binnen de internationale betrekkingen vooral geïnteresseerd was in Europese integratie en daar ook al tijdens mijn bachelor TCS een aantal vakken over had gevolgd. Zodoende kwam ik terecht bij VNO-NCW, een belangenorganisatie voor het Nederlandse bedrijfsleven. Toen ik na mijn stage mijn scriptie aan het schrijven was kwam er een baan vrij bij het kantoor waar ik stage liep. Omdat het zo goed is bevallen ben ik teruggekomen.

In mijn baan als Adviseur Europese zaken spelen grote ontwikkelingen in het Europese politieke landschap in grote rol. Mijn studie specialisatie komt vooral goed van pas wanneer je actuele Europese vraagstukken probeert te begrijpen (bijvoorbeeld de Brexit of de opkomst van autocratische regeringen in Oost-Europa). De historische context is ontzettend belangrijk om te weten waarom bepaalde ontwikkelingen zich kunnen voordoen, of terugkomen. Dit leerde ik tijdens mijn specialisatie internationale betrekkingen tijdens mijn bachelor TCS, en in het bijzonder de vakken die ik heb gevolgd over Europese integratie en de eigentijdse geschiedenis van voormalig communistische landen.

In mijn baan is geen week hetzelfde, en dat maakt het leuk. Ik kan soms uitkijken naar een conferentie of evenement waarmee ik help organiseren, een belangrijke vergadering waar ik mag plaatsnemen namens het Nederlandse bedrijfsleven of een bezoekje aan het Europees Parlement in Straatsburg. Brussel is een ontzettend dynamische werkomgeving."

Jorik Geutjes werkt bij het Leids Universitair Medisch Centrum

Jorik Geutjes werkt bij het Leids Universitair Medisch Centrum

"Vroeger wist ik niet precies wat ik wilde worden. Mijn toekomstplannen waren niet veel specifieker dan “iets met media”. Naast deze interesse spraken op de middelbare school bijvoorbeeld literatuur en taalvakken mij ook erg aan."

"Juist omdat ik het lastig vond om uit deze verschillende vakgebieden een richting te kiezen, en omdat ik niet één bepaalde droombaan voor ogen had, was TCS als brede bacheloropleiding binnen de geesteswetenschappen een uitgelezen mogelijkheid om me te oriënteren op de verschillende richtingen."

Lees meer

"Als bacheloropleiding heeft TCS de basis gelegd voor mijn vervolgopleiding en voor de start van mijn carrière in termen van kennis en academische vaardigheden. Meer specifiek heeft Taal- en Cultuurstudies mij de mogelijkheden gegeven om te ontdekken waar mijn interesses en talent liggen, ook waar ik die in eerste instantie niet had verwacht. Zo hield ik me bij aanvang van TCS nog verre van exacte vakken, maar gedurende de studie is mijn aandacht geleidelijk aan meer verschoven naar taalkunde en uiteindelijk ook naar cognitiewetenschappen. Die trend heeft zich tijdens mijn masteropleiding voortgezet, en op dit moment ben ik werkzaam op de afdeling neurologie van het LUMC. Van tevoren had ik die ontwikkeling nooit kunnen voorspellen, maar TCS heeft die ontwikkeling in gang gezet, en door de keuzevrijheid had ik bovendien de mogelijkheid om mijn studie hierop aan te passen

Met name het analytisch denkvermogen dat ontwikkeld wordt tijdens TCS, en bij taalwetenschap als hoofdrichting in het bijzonder, komt bij mijn werk goed van pas. Het zien van verbanden, het structureren van informatie, en het scheiden van hoofd- en bijzaken zijn vaardigheden die goed van pas komen in mijn werk. Daarnaast is het handig dat experimenteel onderzoek en statistiek in mijn studieprogramma aan bod zijn gekomen, omdat ik nu werk in een academische omgeving die gericht is op exacte wetenschappen. Opvallend genoeg merk ik ook dat kennis van taal en taalkunde nuttig is in de medische sector, waar het nodige aan jargon en terminologie gebruikt wordt. Voor patiënten zijn er vaak serieuze consequenties verbonden aan conclusies van onderzoeken en formuleringen daarvan. Daarom is het nuttig om niet alleen ontwikkelde schrijfvaardigheden te hebben, maar ook om getraind te zijn in nadenken over woorden en betekenissen.

Zowel voor het kiezen van cursussen als het vinden van een baan zou ik aanraden om over de grenzen van je eigen specialisatie te kijken. Immers, waarom of-of als het ook en-en kan? TCS-studenten onderscheiden zich door een brede belangstelling en een interdisciplinaire werkhouding, dus maak daar ook na je studie gebruik van. Zo kan je zomaar in een ziekenhuis terechtkomen."

Loes van Bree heeft een eigen bedrijf

Loes van Bree heeft een eigen bedrijf

"Mijn specialisatie binnen de opleiding was communicatietrainingen. Op dat vlak – het trainen en begeleiden van mensen – heb ik mijn carrière voortgezet. Na eerst een jaar een administratief baantje heb ik functies gehad als begeleider, trainer en coach. Uiteindelijk ben ik hulpverlener geworden."

"Nu heb ik een eigen bedrijf waarvanuit ik werk voor verschillende opdrachtgevers. Op de eerste plaats heb ik een praktijk voor volwassenen met werk- en levensvragen. Daarnaast geef ik trainingen en ben ik docent op de Hogeschool Utrecht bij opleidingen als Maatschappelijk werk en dienstverlening."

Lees meer

"Het is belangrijk dat je na je bachelor een master haalt. Na je master kun je het best gewoon beginnen met werken, desnoods enkel administratief. Zo doe je namelijk ervaring op in ‘werken-in-een-organisatie’. Doe daarnaast (eventueel onbetaalde) ervaring op in de branche die jou aanspreekt, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, een ervaringsstage of meeloopdagen. Zet die ervaring in je cv en gebruik dat als bewijs van je motivatie in sollicitatiebrieven. Wat blijkt: op basis van die ervaring word je uiteindelijk uitgenodigd bij een baan die bij je past. Je moet je realiseren dat je misschien pas na een paar jaar je droombaan vindt."

Sabine Huisman deed een stage

Sabine Huisman deed een stage

"Tijdens de stage kreeg mijn academische ontwikkeling zichtbare waarde. Aanvankelijk vond ik het moeilijk om in te zien hoe ik de wetenschappelijke vaardigheden die ik bij Taal- en cultuurstudies verwierf zou kunnen toepassen in de praktijk van een baan."

"Ik kwam er achter dat academische vaardigheden in dienst staan van de kritische blik op vraagstukken. Het idealistische muziekbedrijf waar ik stage liep vond mijn onderbouwde kritische blik op hun inzet van social media verfrissend en waardevol."

Rhea van der Dong was student

Rhea van der Dong was student Taal- en cultuurstudies

"Ik heb voor Taal- en cultuurstudies (TCS) gekozen, omdat ik heel breed geïnteresseerd ben, en met deze studie kan ik al mijn interesses combineren. Ik vind het leuk dat je je eigen studieprogramma samenstelt, al zijn er natuurlijk wel regels en verplichtingen."

"Doordat er zo veel mogelijk is bij TCS, is het wel belangrijk dat je goed nadenkt over je eigen studiepad. Je kunt vakken en richtingen combineren, die bij een andere studie niet mogelijk zijn."

Lees meer

"Dat je zo veel keuze hebt en zelf verantwoordelijk bent voor je eigen studiepad maakt je heel zelfstandig! Zelf vind ik het heel interessant om vakken van kunstgeschiedenis en geschiedenis met elkaar te combineren en zo op verschillende manieren tegen onderwerpen aan te kijken. Dat ik straks afstudeer met een pakket dat ik zelf samengesteld heb en waar ik zelf verantwoordelijk voor ben geweest; dat vind ik het leukst. Het is echt míjn pakket.

Mijn advies is dat je vooral je interesses moet volgen, maar daarbij wel bewust na moet denken wat je daarmee wilt. Het is belangrijk om te gaan studeren wat je interessant vindt en waar je gelukkig van wordt, maar het is ook goed en belangrijk om verder dan een jaar vooruit te denken."