Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs. Daarnaast werk je zelfstandig aan opdrachten.

Het studieprogramma van TCS stel jij zelf samen. Dat doe je uiteraard niet alleen; je krijgt daarbij uitgebreid advies en steun. Hieronder wordt een voorbeeld getoond van vakken die je kunt kiezen in je eerste jaar. Ook heb je een verplicht vak in je derde jaar. Onder het vakkenoverzicht lees je hoe het studieprogramma precies is opgebouwd.

Jaar 1
Blok 1
Historische en eigentijdse verbeeldingen van identiteit (keuzevak)
Je kiest één van deze vier vakken. In deze cursus leer je hoe identiteiten worden geconstrueerd door media en door cultuur. Hoe veranderen identiteiten in verschillende periodes of contexten? In deze cursus komen verschillende aspecten van identiteitsverbeelding aan bod.
Meertaligheid (keuzevak)
Je kiest één van deze vier vakken. Het brede thema 'meertaligheid' wordt in deze cursus vanuit twee perspectieven benaderd. Enerzijds leer je taal kennen als een communicatiesysteem (zowel mondeling als schriftelijk). Anderzijds bestudeer je taal als een cultureel verschijnsel (bijvoorbeeld in romans of poëzie).
Religie en conflict (keuzevak)
Je kiest één van deze vier vakken. Je maakt kennis met het verschijnsel religie. Wat is het, hoe werkt het precies en wat voor impact heeft het op haar sociale context? Daarna worden deze vragen gerelateerd aan geweld en conflict.
Sporen van Migratie in taal en cultuur (keuzevak)
Je kiest één van deze vier vakken. Migratie resulteert in veel nieuwe vormen van diversiteit, uit het contact tussen talen en culturen ontstaan nieuwe identiteiten. Kunst, cultuur, media, religie en talen dragen alle de sporen van menselijke verplaatsing. In deze cursus bekijk je wat de studie van talen en culturen kan bijdragen aan kennis over migratie en diversiteit.
Vak op het gebied van taal, cultuur, geschiedenis (keuzevak)
Je maakt kennis met de taal, cultuur en geschiedenis van één taalgebied. De talen die je kunt kiezen zijn Arabisch, Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Keltisch, Latijn, Nederlands, Spaans en Turks.
Blok 2
Feit en fictie (keuzevak)
Je kiest één van deze vier vakken. In de media ontstaan steeds vaker discussies over de verspreiding van nepnieuws en ontjuistheden. In deze cursus onderzoek je hoe feiten en waarheden worden gevormd.
De kunst van scheppen (keuzevak)
Je kiest één van deze vier vakken. In deze cursus staat "creativiteit" centraal. Je bekijkt de historische opkomst van creatieve uitingen aan de hand van voorbeelden uit kunst, cultuur en media. Daarnaast komt ook de rol van creativiteit in de hedendaagse samenleving aan bod.
Emoties in woorden, gesprekken en verhalen (keuzevak)
Je kiest één van deze vier vakken. Emoties vormen een drijvende kracht in onze samenleving en ons leven. Wij communiceren voortdurend over emoties via woorden en in gesprekken, terwijl verhalen ons emotioneel weten te raken. Maar hoe werken emoties nu precies? Wat gebeurt er in je lichaam/brein als je emotioneel wordt bewogen door iets dat je hoort of ziet?
Een beknopte geschiedenis van racisme en uitsluiting (keuzevak)
Je kiest één van deze vier vakken. Deze cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van racisme. In vogelvlucht komen verschillende verschijningsvormen van racisme aan bod: de ontwikkeling van het wetenschappelijke denken in ‘rassen’ in de vroegmoderne en moderne tijd, de invloed van het kolonialisme, de gevolgen van het opkomend nationalisme, slavernij, antisemitisme, Apartheid en alledaags racisme.
Vak op het gebied van taal, cultuur, geschiedenis (keuzevak)
Je maakt kennis met de taal, cultuur en geschiedenis van één taalgebied. De talen die je kunt kiezen zijn Arabisch, Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Keltisch, Latijn, Nederlands, Spaans en Turks.
Blok 3-4
Kennismaking met je hoofdrichting (keuzevak)
Je ontdekt wat je van je hoofdrichting kan verwachten in een aantal cursussen. Ook volg je een vak waarin je de basisvaardigheden van het onderzoeken leert.
Jaar 2
Blok 1-4
Vakken uit je hoofdrichting (keuzevak)
Bij TCS kun je kiezen uit 14 hoofdrichtingen. Je kunt je specialiseren in alle mogelijke richtingen, zoals geschiedenis, film- en televisiewetenschap, religiewetenschap of taalkunde.
Mogelijkheid voor stage of studeren in het buitenland
Je hebt de mogelijkheid om stage te lopen of om een periode in het buitenland te studeren.
Jaar 3
Blok 1-4
Theorie en praktijk van de Geesteswetenschappen
Je gaat aan de slag met kritische en filosofische vragen over de geesteswetenschappen. Is kennis over cultuur een speciaal soort kennis? Wat zijn feiten? Wat is de waarde van jouw hoofdrichting voor de samenleving?
Vakken uit je hoofdrichting (keuzevak)
Bij TCS kun je kiezen uit 14 hoofdrichtingen. Je kunt je specialiseren in alle mogelijke richtingen, zoals geschiedenis, film- en televisiewetenschap, religiewetenschap of taalkunde.
Mogelijkheid voor stage of studeren in het buitenland
Je hebt de mogelijkheid om stage te lopen of om een periode in het buitenland te studeren.
Keuzevakken
Een deel van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met onderwijsonderdelen die aansluiten bij jouw ambities en talenten. Met de invulling van je keuzeruimte kun je je studieprogramma van jouw hoofdrichting verbreden of verdiepen.
Portfolio
Als student Taal- en cultuurstudies ben je zelf verantwoordelijk voor reflectie op samenhang binnen je individuele programma. Dat wil zeggen: nadenken hoe de verschillende onderdelen samenhangen en welke vaardigheden, inzichten en kennis verworven zijn en het opbouwen van een digitaal portfolio daarover.
Eindwerkstuk
De bachelor rond je af met een eindwerkstuk.

Thema

In je eerste studiejaar maak je kennis met verschillende vakgebieden en hun werkwijzen. Dat doe je door middel van thematische vakken. Je kunt kiezen uit onder andere 'Religie en conflict', 'Mediawijsheid', 'Een gekleurde wereld' (over racisme) en 'Toren van Babel' (over taal).

Taal en cultuur

Daarnaast maak je in je eerste jaar kennis met de taal en cultuur van jouw eigen keuze:
 

 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Grieks
 • Italiaans
 • Keltisch
 • Latijn
 • Logica (filosofie)
 • Muziekwetenschap
 • Nederlands
 • Spaans
 • Turks

Hoofdrichtingen

In de loop van het tweede en derde jaar volg je een hoofdrichting. Dat betekent dat je je gaat specialiseren. Je kunt kiezen uit richtingen als Internationale betrekkingen en Nieuwe media en digitale cultuur. Regelmatig komen er nieuwe hoofdrichtingen bij. Bekijk een overzicht van alle hoofdrichtingen van Taal- en cultuurstudies.

Stage

Stage lopen is een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie. Bij TCS is de stage verplicht (tenzij je een periode in het buitenland studeert). Hierdoor krijg je een goed beeld van de praktijk en wat je kan betekenen voor het werkveld. Studenten TCS hebben plekken gevonden bij uitgeverijen, redacties, bibliotheken en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Taal- en cultuurstudies krijg je onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges.

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent.

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 20%
Practicum 0%
Groepswerk 25%
Zelfstudie 45%

Groepsgrootte

In 2018 zijn er 87 studenten begonnen aan de opleiding TCS. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Colleges 100% Nederlands

Jaarrooster

Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Taal- en cultuurstudies ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.