Na de opleiding

Na drie jaar beschik je straks over twee bachelordiploma’s, in zowel Informatica en Wiskunde. Uiteraard heb je met twee diploma’s op zak ook extra keuzemogelijkheden voor een master; van puur wiskundige masters, tot Informatica masters, maar ook van alles wat daartussen zit of eraan raakt.

Aansluitende masters

Mathematical Sciences

De ontdekking van nieuwe patronen en relaties en de ontwikkeling van modellen met een voorspellende kracht is kern van de wiskunde.

Vaak is er een interactie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Deze veelzijdigheid komt ook naar voren in het masterprogramma Mathematical Sciences waar een breed scala aan cursussen wordt aangeboden. Studenten kunnen er voor kiezen om zich te specialiseren of om een bredere achtergrond in wiskunde te krijgen.
Toegepaste wiskunde richt zich op: Applied Analysis, Bifurcation Theory, Dynamical Systems, Econometrics, Financial Mathematics, Mathematical Biology and Numerical Analysis.
In de fundamentele wiskunde hebben we het over: Algebra, Analysis, Geometry, Stochastics, Logic and Foundations of Mathematics, and History of Mathematics.

Wiskunde in Utrecht staat voor een internationaal klimaat en excellent onderzoek. 

Lees meer

Computing Science

Vooruitstrevende concepten, analysetechnieken en ontwerpmethoden vormen het fundament van moderne software- en informatiesystemen.

Software systemen kunnen een weg banen door onoverzichtelijke grote hoeveelheden informatie. Hierdoor zijn snelle en praktische oplossingen binnen handbereik voor problemen die het menselijk brein niet aankan. Zonder dit zou het op Schiphol een enorme chaos zijn, zou een supermarkt niet de juiste voorraden klaar hebben liggen en zou een ziekenhuisarts minder goed een diagnose kunnen stellen. Computing Science biedt een mix van theoretisch en praktisch onderwijs aan, van ontwerpen en (data)analyse tot plannen en besluitvorming.

Na je studie kun je alle kanten op; je kunt bijvoorbeeld je PhD (promotie) halen of aan de slag in het bedrijfsleven, zoals bij een technologisch bedrijf als Google. 

Lees meer

Artificial Intelligence

Het vakgebied Kunstmatige Intelligentie ontwikkelt zich razendsnel. Een paar voorbeelden:

  • spraakherkenning, bijvoorbeeld in smart phones of gezelschapsrobots, is al helemaal ingeburgerd
  • virtuele karakters zoals in computer games en simulaties worden steeds beter en meer natuurgetrouw, wat leidt tot betere, interessantere en nuttigere game-ervaringen
  • menselijke cognitieve functies worden verbeterd door een directe link te maken tussen hersenen en een computer
  • in Californië rijden al onbemande auto's uitgerust met sensors en GPS die je naar je bestemming brengen
  • IBM’s Watsonsysteem, dat de beste menselijke spelers versloeg in de populaire Amerikaanse TV quiz Jeopardy, laat zien dat grootschalige kennissystemen op basis van internet mogelijk zijn.

Het masterprogramma Artificial Intelligence biedt een unieke geïntegreerde en moderne benadering vanuit informatica, logica, cognitie, psychologie, filosofie en taalwetenschap. 

Lees meer

Business Informatics

In dit masterprogramma combineer je theorieën, methoden en technieken van bedrijven en organisaties met de wereld van de ICT, afgestemd op de huidige behoeften van de arbeidsmarkt.

De theoretische en praktische vakken hebben één belangrijke filosofie: als student moet je zowel technische als bedrijfskundige kennis hebben om de brug tussen ICT en organisaties te kunnen slaan. Een deel van de vakken is verplicht, verder kun je vakken kiezen uit Business Informatics of andere ICT-masterprogramma's. 

Lees meer

Game and Media Technology

Dit masterprogramma gaat over de technologische aspecten van gaming en multimedia.

Je leert over techniek voor het modelleren van (virtuele) werelden. Kennis van kunstmatige intelligentie, rekenmodellen, beeldgebruik, meerdere technologieën en simulatie van lichamelijke bewegingen vormen de basis voor goede toepassingen. Denk dan aan spellen, vluchtsimulators en brandweertrainingen.

Gaming en multimedia hebben een belangrijke plek ingenomen in onze maatschappij. De bedrijfstak is in de laatste jaren de filmindustrie voorbijgestreefd en heeft voor grote stappen in de ontwikkeling van software en hardware gezorgd. 

Lees meer

Bioinformatics and Biocomplexity

Het leven is een van de meest complexe systemen om te bestuderen, omdat het een veelvoud van op elkaar inwerkende niveaus omvat. Voorbeelden zijn de verspreiding van zenuwpulsen langs axonen en de ingewikkelde patroonvormingsprocessen die optreden tijdens multicellulaire ontwikkeling. 

Dit interdisciplinaire masterprogramma duikt diep in bioinformatische data-analyse, modellering en simulatie van biocomplexiteit. Je leert de theoretische basis en fundamentele technieken die relevant zijn voor bio-informatica en / of biocomplexiteit, en hoe deze methoden toe te passen en te herontwikkelen om complexe biologische onderzoeksvragen te beantwoorden.

Bio-informatici en biocomplexiteitswetenschappers vind je in laboratoria, zoals in het ziekenhuis om nieuwe genen te ontdekken die een bepaalde ziekte veroorzaken. Of, bij onderzoeksinstituten en bedrijven die nieuwe medicijndoelen bestuderen, ecologische modellen verkennen of gewasopbrengsten verbeteren. 

Lees meer

Applied Data Science

Je hebt duidelijke ambities voor de Applied Data sciences

Data is overal. In de huidige maatschappij wordt het steeds belangrijker om deze data effectief en veilig te gebruiken. De nieuwe master Applied Data science geeft je de handvatten om een data science professional te worden met een uitstekend analytisch vermogen. Deze vaardigheid kun je toepassen op een breed scala maatschappelijke domeinen zoals gezondheidswetenschappen, geo wetenschap, gedragswetenschap en media studies. 

Lees meer

Science and Business Management

Het gat tussen industrie en wetenschap te dichten; dat is het doel van dit masterprogramma.

Het is vooral interessant voor bachelorstudenten die geïnteresseerd zijn in bedrijven. De cursussen zijn zo opgesteld dat ze je helpen om je academische en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, terwijl je daarnaast inzicht verkrijgt in product- en procesontwikkeling. Je leert om problemen die ontstaan in het innovatieproces te identificeren en te managen. Om de stap naar de markt te maken, verdiep je je ook in financieel management, ondernemerschap, ICT-vaardigheden en milieuvraagstukken.

Afgestudeerden van dit programma zijn gekwalificeerd voor onderzoeks- en managementposities in innovatieve bedrijven, adviesbureaus of de overheid. 

Lees meer

Innovation Sciences

Alles wat van belang is bij innovatie, zoals onderzoeksmethoden, theorieën en de praktijk leer je hier.

Innovation Sciences richt zich op de door wetenschap en technologie gedreven veranderingsprocessen binnen innovatiesystemen. Je leert over technologie en toepassingen, mensen en organisaties, management en strategie en beleid maken in de breedste zin van het woord. Deze onderwerpen worden allemaal behandeld op het gebied van innovaties en het realiseren hiervan.

Afgestudeerden kunnen bij de aanpak van problemen bètawetenschap met de sociale wetenschap combineren. Dit maakt hen geschikt voor leidinggevende functies op het gebied van innovatie. 

Lees meer

Science Education and Communication

Je bent thuis in bètawetenschappen en wilt ook graag het sociale belang van dit vakgebied overbrengen aan anderen.

Er is een sterke behoefte aan professionals die het gat tussen wetenschap en het publiek kunnen dichten.
Niet alleen als je docent wilt worden, maar ook als je (wetenschaps)communicatie in brede zin interessant vindt, volg je dit programma. Stage is een belangrijk onderdeel: op een school, of bij educatieve instellingen, zoals wetenschapmusea, ziekenhuizen en universiteiten.

Lees meer

Promoveren

Wanneer je een masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Een promotietraject duurt vier jaar en wordt afgesloten met een proefschrift waarmee je promoveert tot doctor (dr.). Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek.

Mogelijke beroepen

Op de arbeidsmarkt is er nu al veel vraag naar afgestudeerde academici met zowel wiskundige als informatica skills. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als: