Studieprogramma

De dubbele bachelor duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee of drie vakken en je sluit af met een tentamenweek.

Opbouw dubbele bachelor

De dubbele bachelor bestaat zowel uit verplichte vakken van Informatica en Wiskunde, als uit keuzevakken van beide disciplines. Je kunt je hierbij laten leiden door de zogenaamde studiepaden, waarmee je binnen je studie al een bepaalde richting kiest, of je kunt zelf je studiepad bepalen.  

Vakken

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)vakken. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je vakken afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Studiepaden

In het eerste, tweede en derde jaar mag je zelf je vakken kiezen. Je kunt ofwel zelf een studiepad samenstellen door vakken te kiezen die jij het interessants vindt, of je kunt je laten leiden door studiepaden die door opleidingen worden aangereikt en waarmee je binnen je studie al een bepaalde richting kiest. Om je alvast een indruk te geven, vind je hieronder twee voorbeeldpaden:

Werkvormen 

De verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt, zijn:

  • Hoorcolleges 
  • Werkcolleges 
  • Practicum
  • Groepswerk
  • Zelfstudie 

Bindend studieadvies (BSA) 

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij de dubbele bachelor ligt dit minimum op 45 studiepunten. Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een alternatief dat beter bij je past.