Selectie

SELECTIE 2022-2023 (KOMENDE SELECTIEPROCEDURE)

Meer informatie over de selectieprocedure voor plaatsing in studiejaar 2022-2023 wordt uiterlijk op 1 oktober 2021 gepubliceerd op deze website. We kunnen wel alvast laten weten dat de selectiedag plaatsvindt op zaterdag 5 maart 2022. Wil je meedoen met de selectie bij Diergeneeskunde? Houd deze datum dan vrij in jouw agenda.

Selectie 2021-2022 

Om in aanmerking te komen voor toelating voor het studiejaar 2021-2022 moet je voldoen aan de vooropleidingseisen en meedoen aan de selectieprocedure. Op deze pagina vind je een 'Stappenplan selectie bacheloropleiding Diergeneeskunde' met een uitgebreide toelichting. 

Houd rekening met de reële kans dat je niet geplaatst wordt voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde. Het is dus belangrijk om goed na te denken over een tweede studiekeuze. Op deze pagina vind je een overzicht van alle bacheloropleidingen bij de Universiteit Utrecht.

Toelichting bij selectieprocedure 2021-2022 Diergeneeskunde

De decaan van de faculteit Diergeneeskunde heeft in overleg met de Selectiecommissie besloten om in de selectieprocedure voor plaatsing in studiejaar 2021-2022 géén vwo-cijfers mee te wegen. De ranking wordt komend studiejaar alleen gebaseerd op de scores op de verschillende onderdelen die worden afgelegd op selectiedag. De decaan is tot dit besluit gekomen, omdat veel scholen vanwege de Covid-19 situatie afgelopen studiejaar geen overgangsrapporten hebben uitgeven en er geen schriftelijke eindexamens zijn afgenomen. Door het gebruik van de scores op de drie onderdelen van de selectiedag is de selectieprocedure nog steeds in lijn met de wettelijke vereiste dat er minimaal twee selectie-indicatoren zijn opgenomen in de procedure. Meer informatie over de verschillende onderdelen van de selectieprocedure bij Diergeneeskunde lees je hieronder.

Bij de organisatie van selectiedag houden we rekening met de geldende maatregelen rondom Covid-19. Hierdoor is besloten dat de selectiedag op zaterdag 6 maart 2021 niet op locatie in Utrecht wordt gehouden. De onderdelen van de selectiedag doorloop je online, vanuit huis. Kandidaten worden via e-mail en Blackboard geïnformeerd over de verdere details van onze online selectiedag. Voor nu is het belangrijk dat je de gehele dag vrijhoudt van andere verplichtingen..

Meer weten?

Uitgebreide informatie over de selectieprocedure voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde vind je op deze website en in het Reglement selectie bacheloropleiding Diergeneeskunde 2021-2022

Wij zijn op de hoogte dat er studiehulp (in de vorm van trainingen en coachingsgesprekken) voor onze selectieprocedure wordt aangeboden. Deze studiehulp wordt verzorgd door commerciële, niet aan de Universiteit Utrecht verbonden, organisaties en wordt op geen enkele wijze door de Universiteit Utrecht of Faculteit Diergeneeskunde ondersteund.

 

Selectie

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een opleiding met numerus fixus. Dit betekent dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is. Voor het studiejaar 2021-2022 zijn er 225 opleidingsplaatsen.

In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is bepaald dat toelating tot een opleiding met numerus fixus via selectie plaatsvindt. Doel hiervan is een betere inhoudelijke match tussen de student en de opleiding en daarmee het verhogen van de kans op studiesucces. Je kunt je naast de bacheloropleiding Diergeneeskunde in hetzelfde academisch jaar aanmelden voor de selectie van maximaal één andere opleiding met numerus fixus.

Voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde mag je maximaal drie keer meedoen aan de selectieprocedure (verminderd met het aantal keer dat in voorgaande jaren aan de loting is deelgenomen, vanaf collegejaar 2000/2001).

Voor het meedoen aan deze procedure brengt de faculteit Diergeneeskunde geen kosten in rekening.

Wil je nader kennis maken met de opleiding en de faculteit, bezoek dan onze open dagen. De faculteit Diergeneeskunde kent geen meeloop- of matchingsdagen.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Selectiecriteria

Het doel van de selectieprocedure is kandidaten te selecteren die de bacheloropleiding Diergeneeskunde succesvol en gemotiveerd afronden.

Een kandidaat met het gewenste profiel:

 • Heeft aantoonbare interesse in het veterinaire vakgebied.
 • Heeft een onderzoekende en probleemoplossende houding en is nieuwsgierig.
 • Is in staat om veel stof in korte tijd te verwerken, te reproduceren en de geleerde theorie toe te passen in nieuwe situaties.
 • Is in staat om nauwkeurig georganiseerd en zorgvuldig te werken.
 • Voelt zich thuis bij de werk- en denkwijzen van de opleiding.

De selectiecriteria zijn:

 • Uitslag kennistoets (weging 45%)
 • Uitslag ‘kritisch redeneren’-toets (weging 45%)
 • Uitslag persoonlijkheidstest (weging 10%)

De selectiecriteria bepalen de eindscore per kandidaat. De kandidaat met de hoogste gewogen eindscore krijgt rangnummer 1, et cetera.

Zie ook het Reglement selectie bacheloropleiding Diergeneeskunde 2021-2022.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde bestaat uit een aantal stappen.

Stap 1 – start de selectieprocedure

 • Bezoek een Open dag bij de faculteit Diergeneeskunde (dit is geen verplicht onderdeel van de selectieprocedure).
 • Doe een inschrijfverzoek in Studielink voor de bacheloropleiding Diergeneeskunde. Dit kan vanaf 1 oktober 2020 tot en met uiterlijk 15 januari 2021 voor het studiejaar 2021-2022. Om een inschrijfverzoek te kunnen doen, heb je een DigiD nodig. Let erop dat het aanvragen van een DigiD vijf werkdagen in beslag neemt.

Heb je een inschrijfverzoek gedaan dan krijg je binnen tien werkdagen, maar niet eerder dan 29 oktober toegang tot OSIRIS Online Application. In deze digitale applicatie vul je een vragenformulier in. Heb je geen toegang verkregen tot OSIRIS Online Application? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar selectie.dgk@uu.nl.

Stap 2 – ga aan de slag in OSIRIS Online Application

Vul uiterlijk 31 januari 2021 de vragenlijsten in. De vragenlijsten zijn bedoeld om je aan te zetten om je te verdiepen in de opleiding zodat je kunt nadenken of de studie Diergeneeskunde goed bij je past. De antwoorden worden niet meegewogen bij de selectie, maar worden met jouw toestemming gebruikt in onderzoek naar de selectieprocedure en selectiemethodiek. 

Wanneer de vragenlijsten voor 1 februari 2021 niet volledig zijn ingevuld en ingediend, word je uitgesloten van verdere deelname aan de selectie.

Uiterlijk tien werkdagen nadat je de gegevens hebt verstrekt in OSIRIS Online Application, krijg je toegang tot het studiemateriaal voor de selectiedag. Toegang krijg je op zijn vroegst op 1 december 2020. De literatuur is in het Engels. Het overige studiemateriaal is overwegend in het Nederlands. Heb je na tien werkdagen nog geen toegang verkregen tot het studiemateriaal? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar selectie.dgk@uu.nl.

Stap 3 – bereid je voor op de selectiedag

 • Bestudeer het studiemateriaal voor de selectiedag. Het studiemateriaal omvat een afgeronde hoeveelheid lesstof, een e-learning hoorcollege en een digitale impressie van een werkcollege.
 • Op 25 februari 2021 ontvang je een uitnodiging voor de selectiedag. Lees de informatie die je ontvangt over de selectiedag van tevoren goed door.

Heb je na 25 februari nog geen uitnodiging ontvangen? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar selectie.dgk@uu.nl.

Stap 4 – neem deel aan de selectiedag

 • Doe vanuit huis op zaterdag 6 maart 2021 mee aan de online selectiedag.
 • De selectiedag bestaat uit drie onderdelen en duurt alles bij elkaar, inclusief pauze, ongeveer 3,5 uur.

De onderdelen zijn:
a. Een toets met voornamelijk multiple choice vragen over het studiemateriaal dat je thuis bestudeerd hebt.
b. Een toets met multiple choice vragen over ‘kritisch redeneren’.
c. Een persoonlijkheidstest.

De toetsen en de persoonlijkheidstest zijn in het Nederlands. Er is één selectiedag. We adviseren je deze hele dag beschikbaar te houden voor de selectiedag. Je wordt op 25 februari 2021 geïnformeerd over de tijden waarop je precies verwacht wordt. Bij de organisatie van de selectiedag houden we rekening met de maatregelen rondom Covid-19. In aanloop naar de selectiedag word je geïnformeerd over hoe de selectiedag online wordt georganiseerd.

Heb je een functiebeperking? Neem hierover uiterlijk 1 februari 2021 contact met ons op per e-mail: selectie.dgk@uu.nl. In redelijkheid kunnen faciliteiten worden geboden tijdens de selectiedag.

Stap 5 – uitslag selectie en wel of niet geplaatst

 • Per kandidaat wordt een eindscore bepaald. De kandidaat met de hoogste gewogen eindscore krijgt rangnummer 1, et cetera.
 • Uiterlijk 15 april 2021 geeft de opleiding de rangorde door aan Studielink en is je rangnummer zichtbaar.
 • Studielink maakt vanaf 15 april 2021 bekend of je wel of niet geplaatst bent. Als je geplaatst bent, ontvang je een bericht van Studielink om jouw plaats te accepteren.

Stap 6 – accepteren plaats en inschrijving afronden

 • Als je een plaats aangeboden krijgt, heb je twee weken de tijd om jouw plaats bij de opleiding te accepteren. Doe je dit niet, dan vervalt je plaats en wordt de plaats aan de kandidaat met het eerstvolgende rangnummer aangeboden.
 • Na het accepteren van jouw plaats, kun je vanaf juni jouw inschrijving voor de opleiding afronden. Je ontvangt in de zomerperiode van de faculteit Diergeneeskunde informatie over de introductieperiode en waar je bij aanvang van je studie voor moet zorgen.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Verblijf je niet in Nederland op de selectiedag?

Voor alle kandidaten wordt dit jaar een online selectiedag georganiseerd. Ook kandidaten die op de selectedag aantoonbaar niet in Nederland verblijven, kunnen deelnemen aan deze online selectiedag. Het is niet nodig om je hier apart voor aan te melden. Verblijf je in een andere tijdszone? Houd er dan rekening mee dat de selectietoetsen in de ochtend of middag op Nederlandse tijd worden afgenomen. Wegens eventueel tijdsverschil is het mogelijk dat de toetsen daardoor op een ongunstig tijdstip voor je vallen. Je wordt via e-mail en Blackboard verder geïnformeerd over de verdere details van onze online selectiedag. Voor nu is het belangrijk dat je de gehele dag vrijhoudt van andere verplichtingen. 

Online deelname aan de selectiedag is uitsluitend mogelijk op de reguliere selectiedag.

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.

Ga naar de centrale UU-pagina over selectie als je meer wilt weten over opleidingen met numerus fixus en selectie aan de Universiteit Utrecht en over wat je nog meer kunt doen als je niet bent geselecteerd.

Contact

Voor vragen over de selectie kun je mailen naar: selectie.dgk@uu.nl of telefonisch contact opnemen met de opleiding: (030) 253 1604 op dinsdag en vrijdag van 10.00-11.00 uur. 

Aan de informatie over de selectieprocedure kunnen geen rechten worden ontleend.