Na de opleiding

Met een internationaal erkend Bachelor of Science diploma van het College of Pharmaceutical Sciences, kun je vervolgens een onderzoeks(gerelateerd) masterprogramma aan de Universiteit Utrecht volgen, zoals Drug Innovation, Neuroscience and Cognition, Infection and Immunity en Science and Business Management.

Masterkeuze over de periode 2010 - 2020%
Drug Innovation40
Onderzoeksmaster (UU, in Nederland of buitenland)40
Science & Business Management12
Farmacie4
Infection & Immunity3

Aansluitende masters

Ook soortgelijke programma’s aan universiteiten overal ter wereld zijn mogelijk. Hieronder vind je een alfabetisch overzicht van masters die mogelijk zijn aan de Universiteit Utrecht na het afronden van de bachelor CPS.

Applied Data Science

De hoeveelheid data in de wereld is de afgelopen jaren dramatisch gegroeid en blijft dat doen. Hierdoor ontstaat er een groeiende behoefte om deze gegevens effectief en veilig te gebruiken. In deze eenjarige masteropleiding leer je hoe je data science-technieken kunt toepassen in vijf verschillende domeinen. 

Lees meer

Biofabrication

Het menselijk lichaam is niet in staat om zelf complete organen opnieuw te vervangen. Dankzij de opkomende regeneratieve geneeskunde, kunnen we het lichaam helpen om verloren weefsel en organen te herstellen. In de master Biofabrication leer je meer over de technologie voor het maken van weefsels, waaronder het 3D-bioprinten. Deze technologie kan niet alleen worden toegepast in onderzoek binnen de regeneratieve geneeskunde, maar ook voor het testen van medicijnen, het bestuderen van biologische processen en ziektes en voor medische therapeutische producten.

De master is een samenwerking van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Universiteit van Würzburg (Duitsland) in Europa met Queensland University of Technology (Brisbane) en University of Wollongong in Australië. Als Nederlandse student volg je het eerste jaar van het programma in Utrecht. Dan ga je in het tweede jaar naar een Australische universiteit voor een onderzoeksproject en aanvullende cursussen. Zo heb je als student dankzij deze samenwerking de mogelijkheid om een double degree te behalen. 

Lees meer

Bioinformatics and Biocomplexity

Het leven is een van de meest complexe systemen om te bestuderen, omdat het een veelvoud van op elkaar inwerkende niveaus omvat. Voorbeelden zijn de verspreiding van zenuwpulsen langs axonen en de ingewikkelde patroonvormingsprocessen die optreden tijdens multicellulaire ontwikkeling. 

Dit interdisciplinaire masterprogramma duikt diep in bioinformatische data-analyse, modellering en simulatie van biocomplexiteit. Je leert de theoretische basis en fundamentele technieken die relevant zijn voor bio-informatica en / of biocomplexiteit, en hoe deze methoden toe te passen en te herontwikkelen om complexe biologische onderzoeksvragen te beantwoorden.

Bio-informatici en biocomplexiteitswetenschappers vind je in laboratoria, zoals in het ziekenhuis om nieuwe genen te ontdekken die een bepaalde ziekte veroorzaken. Of, bij onderzoeksinstituten en bedrijven die nieuwe medicijndoelen bestuderen, ecologische modellen verkennen of gewasopbrengsten verbeteren. 

Lees meer

Bio Inspired Innovation

Learning from nature: where science meets sustainability. 

Bio inspired design and science are used for innovations that support a transition to a sustainable, circular economy. The Master’s programme Bio Inspired Innovation (BII) offers a unique blend of knowledge and skill training that will support the search for and development of circular business-models and bio inspired research & innovation. 

Lees meer

Biology of Disease

Het centrale thema in het programma is de vertaling van een klinisch probleem naar een wetenschappelijk experiment. Zo kun je een ziekte bestuderen om er achter te komen hoe het onderliggende mechanisme werkt. In de ideale situatie kan deze kennis leiden tot nieuwe vormen van therapie. Je voert onderzoeksprojecten uit over verschillende onderwerpen/ziekten in diverse laboratoria.

Afgestudeerden gebruiken de verschillende geavanceerde onderzoeksmethoden bij hun werk in medische, biomedische, biologische en industriële laboratoria. 

Lees meer

Cancer and Stem Cell Biology

Onze kennis over het menselijke DNA en eiwitten groeit snel, maar we weten nog niet genoeg om ernstige ziekten te kunnen voorkomen of genezen. In dit programma verdiep je je daarom in oncologie, moleculaire ontwikkelingsbiologie en genetica bij mensen en dieren. Deze interdisciplinaire kennis en kennis van moderne laboratoriumtechnieken en bio-informatica maken dat je complexe vraagstukken kunt gaan oplossen.

Afgestudeerden op gebied van Cancer and Stem Cell Biology hebben een goede positie op de arbeidsmarkt. 

Lees meer

Drug Innovation

Drug Innovation gaat over de vernieuwing en synthese van medicijnen en vaccins.

De hoeveelheid innovatieve en nieuwe medicijnen neemt af. Aangezien medicijnen een effectief en goedkoop middel zijn tegen gezondheidsproblemen is het belangrijk om deze trend om te draaien. Hoe maken we door middel van nieuwe technieken medicijnen die nog beter werken?
Je leert werken met de nieuwste technieken in laboratoria en krijgt de theoretische kennis die daarvoor nodig is. Onderzoeksvaardigheden doe je op in grote en kleine onderzoeksprojecten in je eigen voorkeursrichting.

Na je studie kun je verder onderzoek doen in (academische) ziekenhuizen, de farmaceutische of biotechnologische industrie. 

Lees meer

Epidemiology

Door toegepast (bio)medisch onderzoek en menselijke of veterinaire medicijnen proberen we epidemieën te voorkomen. Aan de orde komen onderzoeksvormen, implementatie, kwantitatieve analyse en de uitwerking op menselijke en veterinaire medicijnen en de algehele gezondheid.

Je leert hoe je een hypothese opstelt en kritisch evalueert en hoe je resultaten analyseert en interpreteert. Door je eigen inzichten op papier te zetten en conclusies te trekken, rond je een onderzoek af of zul je opnieuw in een vervolgonderzoek duiken. 

Lees meer

Farmacie

De Nederlandstalige master Farmacie leidt op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg.

Het onderwijsprogramma is opgebouwd rond de kerntaken van de apotheker in de zorg, de industrie en het onderzoek: medicatiebegeleiding, medicatiebeleid, bereiden, beheren en afleveren van geneesmiddelen en de farmaceutische bedrijfsvoering. Het programma kenmerkt zich door multidisciplinaire blokken, een vroege kennismaking met de praktijk, een onderzoeksstage en de keuze voor een geneesmiddel- of patiëntprofiel.
Je krijgt te maken met de meest recente ontwikkelingen in het farmaceutische vakgebied die relevant zijn voor de beroepspraktijk. Activerende onderwijsvormen zoals probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs staan centraal. 

Lees meer

History and Philosophy of Science

Verdiep je vanuit een historisch en filosofisch perspectief in de unieke mix van fundamenten, uitvoering en cultuur in de wetenschap!

Hoe is de historische ontwikkeling van de wetenschap verlopen? Welke theorieën en uitvoeringen zijn in de loop der tijd voorbijgekomen? Deze vragen leer je in het perspectief te plaatsen van de culturele, sociale en institutionele factoren in het verleden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan theorieën zoals de relativiteitstheorie, kwantummechanica, evolutie en moderne genetica.
Een typische baan voor afgestudeerden is een PhD. Anderen stromen door in de werelden van wetenschapscommunicatie, adviesbureaus of financiën. 

Lees meer

Infection and Immunity

Infection and Immunity is de ontwikkeling van strategieën ter preventie en genezing van infecties en chronische ontstekingsziekten.

Binnen dit multidisciplinaire programma doe je kennis op over ontstekingsziekten die voortkomen uit een disfunctionerend immuunsysteem en/of een infectie. Je leert de basis van wetenschappelijk onderzoek die je nodig hebt om:

 1. de moleculaire basis van epidemiologie en infectie te begrijpen,
 2. de reactie, of het uitblijven ervan, van het lichaam op infecties te begrijpen,
 3. innovatieve strategieën te bedenken waarmee infecties mee kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld
 4. het beleid in de gezondheidszorg te verbeteren. 
Lees meer

Innovation Sciences

Alles wat van belang is bij innovatie zoals onderzoeksmethoden, theorieën en de praktijk leer je hier.

Innovation Sciences richt zich op de door wetenschap en technologie gedreven veranderingsprocessen binnen innovatiesystemen. Je leert over technologie en toepassingen, mensen en organisaties, beleid maken in de breedste zin van het woord, management en strategie, allemaal op het gebied van innovaties en het realiseren hiervan.

Afgestudeerden kunnen bij de aanpak van problemen bètawetenschap met de sociale wetenschappen combineren wat hen geschikt maakt voor leidinggevende functies op het gebied van innovatie. 

Lees meer

Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences

In de tweejarige Engelstalige master Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences krijg je een uitgebreide training in het ontwerpen van wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen van data. Je verdiept je in diverse analysemethoden en statistische instrumenten voor gedrags-, biomedische en sociale wetenschappen. Het is een uitdaging om onderzoek optimaal te ontwerpen en analyseren en daarover effectief te communiceren.

Deze master biedt je een uitzonderlijk ruime keuze aan stageplaatsen en thesisonderwerpen door de unieke combinatie van drie samenwerkende afdelingen gespecialiseerd in diverse onderzoeksgebieden in de gedrags-, biomedische en sociale wetenschappen. 

Lees meer

Molecular and Cellular Life Sciences

Op het kruispunt van scheikundige, biologische en fysische wetenschappen leer je de functies van cellen op moleculair niveau begrijpen. Daarnaast is er ook een koppeling met bioinformatica.

Het programma is ontworpen om dit unieke onderzoeksveld over te brengen op een nieuwe generatie studenten. De nadruk ligt het doen van onderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinaire aanpak. Je zult veel verschillende hoogstaande technieken leren, zoals geavanceerde methodologie in de genetica, celbiologie en/of structurele biologie. Je zult bijvoorbeeld leren welke scheikundige processen een rol spelen bij genetica.
Verder biedt het programma je de vrijheid om je te specialiseren in een specifiek veld binnen de biomoleculaire wetenschappen. 

Lees meer

Neuroscience and Cognition

Door theoretische cursussen en onderzoek in multidisciplinaire teams krijg je een diep inzicht in de complexe manier waarop het brein functioneert.

In aanvulling op de theoretische fundamenten van de neurowetenschappen ben je aan het werk in onderzoeksteams met mensen uit verschillende vakgebieden. Een voorbeeld: om te signaleren dat je een vriend ziet lopen, is herkenning (cognitie) van belang, zijn neuronen aan het werk (herinnering), vertalen je hersenen signalen en sturen ook nog eens jouw gedrag. Al deze complexe systemen komen bij Neuroscience and Cognition aan de orde.

Afgestudeerden vinden werk in adviesbureaus, ziekenhuizen of de industrie. Ongeveer 25% vindt een PhD-positie in één van de drie onderzoeksinstituten in Utrecht. 

Lees meer

Regenerative Medicine and Technology

Dit masterprogramma gaat wetenschappers en ingenieurs opleiden die op het grensvlak van de biomedische wetenschappen, technologie en klinische toepassingen opereren.

Het unieke van dit masterprogramma is dat je brede kennis opbouwt in de biomedische en technische aspecten van 'regenerative medicine' (alle toepassingen die het lichaam helpen om zichzelf te genezen). Dit multidisciplinaire, snel ontwikkelende vakgebied heeft een grote impact op de huidige en toekomstige gezondheidszorg. De ontwikkeling en toepassing van de nieuwste technologieën is hierbij vooral belangrijk. 'Technologie' kan in de breedste zin worden geïnterpreteerd: van specifieke technieken voor cellen en het gebruik van biomaterialen tot computermodellen.
Dit masterprogramma is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en de afdeling Biomedical Engineering van de TU Eindhoven. 

Lees meer

Science and Business Management

Het gat tussen industrie en wetenschap te dichten; dat is het doel van dit masterprogramma.

Het is vooral interessant voor bachelorstudenten die geïnteresseerd zijn in bedrijven. De cursussen zijn zo opgesteld dat ze je helpen om je academische en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, terwijl je daarnaast inzicht verkrijgt in product- en procesontwikkeling. Je leert om problemen die ontstaan in het innovatieproces te identificeren en te managen. Om de stap naar de markt te maken, verdiep je je ook in financieel management, ondernemerschap, ICT-vaardigheden en milieuvraagstukken.

Afgestudeerden van dit programma zijn gekwalificeerd voor onderzoeks- en managementposities in innovatieve bedrijven, adviesbureaus of de overheid. 

Lees meer

Science Education and Communication

Je bent thuis in bètawetenschappen en wilt ook graag het sociale belang van dit vakgebied overbrengen aan anderen.

Er is een sterke behoefte aan professionals die het gat tussen wetenschap en het publiek kunnen dichten.
Niet alleen als je docent wilt worden, maar ook als je (wetenschaps)communicatie in brede zin interessant vindt, volg je dit programma. Stage is een belangrijk onderdeel: op een school, of bij educatieve instellingen, zoals wetenschapmusea, ziekenhuizen en universiteiten. 

Lees meer

Selective Utrecht Medical Master (SUMMA)

In deze vierjarige onderzoeksmaster word je als student met een biomedische- of lifescience bachelor opgeleid tot arts èn klinisch onderzoeker. Met een geneeskunde bachelordiploma krijg je géén toegang tot Selective Utrecht Medical Master (SUMMA). 

SUMMA heeft naast de medische theorie en praktijk ook een stevige wetenschappelijke component. Zo leer je nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde te volgen, op waarde te schatten en eraan bij te dragen. Eenmaal afgestudeerd combineer je patiëntenzorg en wetenschap.

In september 2013 is binnen SUMMA ook de ‘tech track’ gestart. Deze track wordt aangeboden door de UU en het UMC Utrecht in samenwerking met de TU Eindhoven. Wil jij arts/onderzoeker worden én heb je interesse in technologie? Dan is SUMMA-tech bedoeld voor jou. 

Lees meer

Sustainable Business and Innovation

Steeds meer bedrijven willen duurzamer gaan opereren, door bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het recyclen van afval, het gebruik van niet-giftige materialen/chemicalien en beperkt watergebruik. Om deze doelen te bereiken is er een verandering van strategie nodig.

Dit programma geeft je inzicht in het gedrag van organisaties omtrent duurzaamheid. Je krijgt inzicht in hoe innovaties binnen een bedrijf bijdragen aan een duurzamer beleid. Welke technologische mogelijkheden grijpen zij aan om een meer milieuvriendelijkere productie te hebben? Welke bedrijven moeten nog grote sprongen maken?

Deze master is een goede voorbereiding wanneer je later bedrijven wilt begeleiden in de transitie naar duurzaamheid en een zogenaamde sustainability change agent wilt worden. 

Lees meer

Toxicology and Environmental Health

De herkenning en evaluatie van gevaarlijke stoffen voor mensen en dieren in het milieu, daar gaat het om bij Toxicology and Environmental Health.

Je leert hoe gezondheidsrisico's ontstaan door de blootstelling aan gevaarlijke dingen in het milieu, op de werkplek en in de voedselketen. Er wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke effecten op ecosystemen.
Afhankelijk van wat je later wilt doen kun je kiezen voor een onderzoeks- of professioneel profiel.
Afgestudeerden zijn klaar voor PhD- of toegepast onderzoek. Daarnaast kun je aan de slag als toxicologisch risicobeoordelaar, adviseur op het gebied van hygiëne of als forensisch specialist. 

Lees meer

Werkvelden

CPS afgestudeerden hebben veel mogelijkheden qua werk in zowel Nederland als daarbuiten. Voorbeelden van werkgevers zijn:

 • Universiteiten en academische ziekenhuizen
 • Farmaceutische of biomedische onderzoeksinstituten, zoals Lygature en het Nederlands Kanker Instituut
 • Farmaceutische en biotechnologische industrie
  • Grote bedrijven zoals Hoffman-La Roche, GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim, Merck, Pfizer, etc.
  • Kleinere bedrijven zoals: BioMarin, Genmab and PamGene
 • Bedrijven die gelinkt zijn aan de farmaceutische industrie (preklinisch/klinisch onderzoek naar geneesmiddelen, zoals NOTOX)
 • Overheidsinstellingen die geneesmiddelen beoordelen (CBG, EMA, FDA)
 • (Wetenschappelijke) tijdschriften
 • Overheidsinstellingen (RIVM)

Promoveren

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en verder wilt als onderzoeker, ligt het voor de hand om te promoveren in jouw interessegebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. Een promotietraject duurt vier jaar en tijdens dit traject ontvang je al salaris.

Mogelijke beroepen

Bekijk onderstaande selectie van de mogelijke beroepen na het afronden van de bachelor CPS gecombineerd met een master en mogelijke promotie.