Studieprogramma

Het CPS is een driejarige internationale bacheloropleiding met vakken op honoursniveau. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Per periode volg je één vak van 15 studiepunten of twee vakken van 7,5 studiepunt. 

Vakken

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)vakken. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je vakken afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Werkvormen 

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt: 

WerkvormTijdsbesteding eerste jaar
Hoorcollege 10%
Werkcollege10%
Practicum20%
Groepswerk30%
Zelfstudie30%

Het eerste jaar 

In het eerste jaar maak je kennis met alle facetten van geneesmiddelenonderzoek. Je begint met een vak over het gebruik en effect van geneesmiddelen in grote groepen mensen (‘Use’). Het tweede vak gaat over de geneesmiddelen na inname: de opname, verdeling, omzetting en uitscheiding door het lichaam (‘Delivery’).  Het derde vak behandelt de binding van geneesmiddelen aan hun doeleiwit en hun effect op de cel (‘Target’). In het laatste vak leer hoe je nieuwe geneesmiddelmoleculen maakt en welke chemische eigenschappen een goed geneesmiddel moet hebben (‘Molecule’). 

Verplichte en keuzevakken 

Het studieprogramma bestaat uit vier verplichte vakken in het eerste jaar en vier verplichte vakken in het tweede jaar. De rest van de studie vul je in met keuzevakken in vakgebieden of onderwerpen die jouw belangstelling hebben (eventueel in het buitenland). Je sluit je bacheloropleiding af met een stage van een halfjaar in een geneesmiddelen(gerelateerd) onderzoek. De op deze pagina genoemde keuzevakken worden verzorgd door het CPS. Er zijn ook veel keuzevakken mogelijk bij andere faculteiten van de UU of bij andere universiteiten in Nederland of het buitenland. 

Buitenland 

In het tweede en derde jaar van je bachelor kun je naar het buitenland gaan om daar keuzevakken te volgen. Ook in je master kun je, voor een stage of om vakken te volgen, naar het buitenland gaan. 

Onderzoeksproject 

In het derde jaar kies je een onderwerp waar je onderzoek naar wilt doen bij een van de vele Life Science onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht of bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Je krijgt je eigen onderzoeksproject onder begeleiding van een onderzoeker. Alles wat je geleerd hebt in de voorgaande jaren kun je nu gaan toepassen en verder ontwikkelen. Als CPS-afgestudeerde kun je, na het volgen van een passende master, in verschillende onderzoeksgebieden terechtkomen.

Krijg een indruk van het fascinerende onderzoek door celbiologe en kankeronderzoekster Celia Berkers.

Begeleiding 

Bij de start van je studie krijg je één van de twee CPS-tutoren aangewezen als eerste aanspreekpunt binnen de universiteit voor vragen of advies. Voor persoonlijke zaken kun je ook terecht bij je tutor of de studieadviseur.

Bindend studieadvies 

Voor alle bacheloropleidingen in Utrecht geldt een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar minimaal 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten) moet halen om je studie te vervolgen. 

College of Pharmaceutical Sciences students studying in a workgroup setting.