Selectie

Het College of Pharmaceutical Sciences (CPS) is een opleiding met numerus fixus. Numerus fixus is Latijn en betekent 'vastgesteld aantal'. Voor studies met een numerus fixus worden dus niet alle scholieren die zich aanmelden automatisch toegelaten. Het CPS heeft een numerus fixus van 60 (inter)nationale studenten. Dit maakt het mogelijk kleinschalig onderwijs aan te bieden en te selecteren op gemotiveerde studenten. Om toegelaten te worden neem je deel aan de selectieprocedure.

Selectieprocedure

We nodigen je van harte uit je aan te melden als je gemotiveerd bent voor de inhoud en onderwijskundige aanpak van het CPS. De eerste stap in de selectieprocedure is het invullen van een uitgebreid vragenformulier en het uploaden van een aanbevelingsbrief (zie Toelating en Inschrijven). Op de selectiedag (tweede stap) schrijf je een essay over een CPS-gerelateerd onderwerp. Als voorbereiding voor het schrijven van dit essay wordt je gevraagd om één van de drie artikelen uit een populairwetenschappelijk tijdschrift die bij de uitnodiging zitten goed te lezen. Op de selectiedag ontvang je een opdracht met een aantal vragen die richting geven aan de inhoud van je essay. Je krijgt drie uur de tijd om het essay te schrijven.

Zowel het vragenformulier (inclusief cijferlijst en aanbevelingsbrief) en het essay worden beoordeeld op een schaal van 1 tot 5. Kandidaten met een score van 3.0 (of hoger) voor het vragenformulier (bevraagt motivatie, interesses en persoonlijk achtergrond) en de aanbevelingsbrief en een score van 3.0 (of hoger) voor het geschreven essay kunnen worden geselecteerd. 

Vragen over de selectieprocedure?

Neem contact met ons op via selectie.pharm@uu.nl